Regering-De Croo bouwt twee nieuwe gesloten centra

In het terugkeercentrum 127bis in Steenokkerzeel bij Brussels Airport zijn vier vleugels met telkens plek voor 35 à 40 mensen. ©BELGAONTHESPOT

De Vivaldi-coalitie heeft een geheime afspraak om in Jumet bij Charleroi en Zandvliet bij de Antwerpse haven twee nieuwe gesloten centra te bouwen om mensen op te sluiten in afwachting van hun gedwongen uitzetting. Dat vernam De Tijd.

Burgemeester van Charleroi Paul Magnette (PS) krijgt in zijn achtertuin een gesloten centrum met 144 plekken, zijn Antwerpse collega Bart De Wever (N-VA) een met 200. Dat moet de huidige capaciteit van bijna 700 plekken gevoelig optrekken, heeft de nieuwe regering-De Croo beslist.

Het was een van de laatste loodjes in de onderhandelingen over het regeerakkoord, en een van de gevoeligste punten in het luik asiel en migratie: de uitbreiding van het aantal plekken om mensen zonder wettig verblijf op te sluiten tot hun gedwongen uitzetting.

Vooral voor de Franstalige groenen ligt het lastig om hun achterban de boodschap te brengen dat mensen zonder papieren of het recht op verblijf in ons land opgesloten worden. Ecolo voerde jaren strijd tegen de politiek van Theo Francken (N-VA). Maar in de Vivaldi-coalitie waren alle andere politieke families wel voorstander van het in stand houden van een streng migratiebeleid, ook de socialisten.

Hoe snel kunnen Zandvliet en Jumet er zijn?

Voor het gesloten centrum in Zandvliet zijn er noch concrete bouwplannen noch vergunningen. Dat meldt de Regie der Gebouwen, de logistieke manager van de federale overheid. 'De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) heeft voor het masterplan in 2017 een behoefteprogramma opgesteld voor een gesloten centrum met 144 plaatsen. Maar de toenmalige ministerraad heeft toen geen definitieve beslissing genomen', luidt het.

Voor de bouw van het centrum in Jumet hebben de stad Charleroi en het Waals Gewest de aflevering van de vergunning in 2019 geweigerd. 'Onze diensten gaan binnenkort studieopdrachten (omgevingsstudie, mobiliteitsstudie en grondanalyse) lanceren voor een bijkomende motivering van een nieuwe aanvraag voor een bouwvergunning. Die moet beantwoorden aan de opmerkingen bij de weigering van de voorgaande aanvraag', luidt het.

Het compromis was het bewust vaag te houden in het regeerakkoord. 'De regering voorziet in de noodzakelijke middelen om voldoende capaciteit te voorzien voor de verwijdering van personen in onwettig verblijf, en dat in goede leefomstandigheden. Het masterplan zal, zonder af te wijken van de timing, verbeterd worden om aan de noden te voldoen', staat er.

Maar volgens hoge regeringsbronnen staat in de Atoma-schriftjes - waarin naar Belgische politieke gewoonte de geheime afspraken van de meerderheidspartijen zijn opgenomen - dat de twee gesloten centra er sowieso komen. Minderjarigen worden er niet opgesloten, de prioriteit ligt bij criminelen of mensen die een gevaar zijn voor de openbare orde. En er moet maximaal gekeken worden naar alternatieven voor detentie. Dat helpt de deal voor Ecolo buvable te maken.

De coalitie grijpt met de deal over de gesloten centra terug naar een plan dat al sinds 2017 op de tekentafel ligt. Toen is een masterplan met een stijging tot 1.150 plekken afgesproken, waar ook nieuwe centra in Jumet en Zandvliet deel van uitmaakten. Opvallend: in de laatste nacht van de onderhandelingen zijn de projecten Jumet en Zandvliet verwisseld. Oorspronkelijk zou Antwerpen 144 plaatsen krijgen en Charleroi 200, maar dat is omgedraaid. Wat daar achter zit, is niet helemaal duidelijk.

In de laatste nacht van de onderhandelingen zijn de projecten Jumet en Zandvliet verwisseld. Oorspronkelijk zou Antwerpen 144 plaatsen krijgen en Charleroi 200, maar dat is omgedraaid. Wat daar achter zit, is niet helemaal duidelijk.

Tot nu werd slechts een deel van het masterplan van weleer uitgevoerd. Het gaat om 50 plekken in een nieuw gesloten centrum van Holsbeek bij Leuven - open sinds vorig jaar - en een 40-tal extra plekken in het centrum 127-bis in Steenokkerzeel, op een steenworp van Brussels Airport.

Momenteel zijn in ons land zes gesloten centra: Merksplas (146), Brugge (112), het transitcentrum Caricole voor mensen die tegengehouden worden op de luchthaven (114), 127bis in Steenokkerzeel (140 à 160), Holsbeek (50 plekken voor vrouwen) en Vottem bij Luik. Daar zijn drie gewone vleugels voor telkens 35 mensen en één speciale afdeling voor zware gevallen met elf cellen voor twee personen.

Door de eerdere uitwerking van het masterplan moet de regering niet uit het niets beginnen (zie inzet). Het dossier is werk voor de Regie der Gebouwen, de logistieke manager van de federale overheid. Die moet er wel nog de nodige financiering tegenover zetten om met de bouw te beginnen.

De Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ), die het verblijf in ons land regelt en controleert, is al jaren vragende partij voor meer gesloten centra. DVZ zou nog meer willen. De vraag ligt op tafel om het centrum in Brugge - de voormalige vrouwengevangenis - te vernieuwen, waardoor de capaciteit omhoog zou kunnen van 112 naar 140. Daarnaast is DVZ vragende partij voor een beperkt centrum met een 50-tal plekken bij Brussels Airport, waar mensen kunnen overnachten voor ze 's ochtends op een vlucht worden gezet.

Corona heeft een grote impact op de gesloten centra en repatriëringen. Door de coronacrisis is er erg lage bezetting van de gesloten centra. Met de opgelegde gezondheidsprotocollen is er fors minder capaciteit, ongeveer 330 plekken. Daarvan zijn er een 200-tal bezet. De regel is dat je mensen pas kunt opsluiten als er een gerede kans is dat je ze snel op een vliegtuig kunt zetten. Maar veel ambassades die papieren moeten leveren, zijn dicht door de crisis. Ook zijn er veel minder vluchten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud