Regering-Di Rupo in stilte begonnen met grote benoemingsronde

Hans D’Hondt is definitief aangesteld als topman van de overheidsdienst Financiën

Premier Elio Di Rupo (PS) is in alle stilte begonnen met een grote benoemingsronde. Eind december werd Hans D’Hondt definitief aangesteld als topman van de federale overheidsdienst Financiën, vernam De Tijd. D’Hondt is een van de vele overheidsmanagers die tijdelijk aangesteld waren omdat de regering in lopende zaken geen benoemingen kon doen.


De komende weken moet de regering-Di Rupo zich buigen over tientallen andere benoemingen bij overheidsbedrijven en -diensten. Di Rupo zal scheidsrechter moeten spelen tussen zes partijen die een strijd voeren om hun mannetjes op de juiste plaats te zetten. Daarbij moet hij niet alleen rekening houden met politieke, maar ook met taalevenwichten.

Overheidsbedrijven

Door de maandenlange politieke impasse worden heel wat overheidsbedrijven vandaag geleid door managers ad interim. Daarnaast lopen dit jaar een hele rist mandaten af. Het resultaat is dat er heel wat aantrekkelijke postjes te verdelen zijn.

NMBS

De spoorwegen worden al een hele tijd geleid door ontslagnemende managers. Het mandaat van de voltallige top is afgelopen. Voor de drie spoorbazen Marc Descheemaecker (NMBS), Jannie Haek (NMBS-Holding) en Luc Lallemand (Infrabel) is het koffiedik kijken of ze hun job kunnen behouden. In regeringskringen zijn daarover verschillende geluiden te horen. ‘Ze moeten alle drie weg’, is te horen op een kabinet van een vicepremier. Elders klinkt dan weer dat ze kunnen aanblijven. Als ze moeten vertrekken, is het niet uitgesloten dat ze ergens anders opgevist worden. Haek wordt steevast genoemd als topman van de Nationale Loterij, waar hij Ivan Pittevils op termijn kan opvolgen.

En Descheemaeckers naam circuleert dan weer als het gaat over de opvolging van Luc Van den Bossche als voorzitter van Brussels Airport. Descheemaecker zetelt nu al in de raad van bestuur van de luchthavenuitbater. Ook Derrick Gosselin, voormalig kabinetschef van Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V), is kandidaat.

Een derde naam die circuleerde is Eric Kirsch, de voormalige kabinetschef van Yves Leterme (CD&V). Maar hij is intussen kabinetschef van minister van Financiën, Steven Vanackere (CD&V). De vraag is of dat combineerbaar is met het voorzitterschap van Brussels Airport.

Ook de mandaten van de voorzitters van de NMBS-Holding, (Jean-Claude Fontinoy) en van de NMBS (Laurence Bovy) zijn afgelopen. Ook zij moeten vervangen worden of opnieuw aangesteld.

De samenstelling van het nieuwe organigram van de NMBS zal afhangen van de plannen van de regering voor een nieuwe en efficiëntere structuur bij de spoorwegen. Binnen zes maanden moet die er zijn, zo staat in het regeerakkoord.

BELGOCONTROL

Ook bij Belgocontrol moet er een nieuwe leiding worden aangesteld. Het mandaat van de gedelegeerd bestuurder Jean-Claude Tintin en de voltallige raad van bestuur van de luchtverkeersleider liep al eind 2010 af. Zij konden tot dusver op post blijven, maar het is niet uitgesloten dat de regering-Di Rupo er grote kuis zal houden. Tintin kwam de voorbije jaren onder druk te staan door de povere financiële toestand van de luchtverkeersleider, maar hij is wel van PS-signatuur en zal dus wellicht steun zoeken bij Di Rupo.

BELGACOM

Bij het semi-overheidsbedrijf Belgacom staan ook een rist benoemingen op de agenda. Uiterlijk volgende maand moet worden beslist of de voorzitter van de raad van bestuur, Theo Dilissen, een verlenging van zijn mandaat krijgt. De andere leden van de raad van bestuur die zijn aangesteld door de regering (Michel Moll, Martine Durez, Mimi Lamote, Michèle Sioen en Paul Van de Perre) zien eind dit jaar hun mandaat aflopen.

BPOST

Bij Bpost moet worden beslist of Martine Durez voorzitster van de raad van bestuur kan blijven. Haar mandaat loopt deze maand af. Ook de vier andere bestuurders die voor de Belgische staat bij Bpost zetelen, moeten worden vervangen of opnieuw aangesteld. Het gaat om Arthur Goethals, Luc Lallemand, Christian Leysen en Jean-François Robe.

DEXIA

De samenstelling van de raad van bestuur van Dexia Bank België moet ook snel duidelijk worden. De vorige federale regering heeft dat proces in gang gezet via het selectiebureau Egon Zehnder. Dat bureau heeft een lijst met namen overhandigd aan de regering. Het is nu aan de regering om die lijst te volgen of om andere namen te kiezen. Ex-minister van Financiën Didier Reynders (MR) en voormalig premier Yves Leterme drongen erop aan om geen politici maar bankiers met ervaring te benoemen in de raad van bestuur.

Overheidsdiensten

Er moeten niet alleen bestuurders worden aangesteld bij tal van overheidsbedrijven, ook de overheidsdiensten waren de voorbije maanden het slachtoffer van de politieke impasse. Ruim 400 bevorderingen van ambtenaren met een universitair diploma moeten worden gedeblokkeerd. Dat proces is intussen begonnen.

Daarnaast staan een dertigal topbenoemingen op de agenda. Het gaat bijvoorbeeld om een topman voor de Rijksdienst voor Pensioenen, de Sociale Zekerheid van de Zelfstandigen (RSVZ) en Fedasil (het federaal agentschap voor de opvang van asielzoekers) en een nieuwe politiebaas in opvolging van Fernand Koekelberg. Die functies worden nu tijdelijk ingevuld door managers ad interim.

Terwijl bij de overheidsbedrijven vooral rekening wordt gehouden met de verdeling van de posten op basis van politieke kleur, is er bij de benoemingspuzzel van de overheidsdiensten een bijkomende moeilijkheid: het respect voor de taalpariteit. Zo is wettelijk geregeld dat over de 14 federale overheidsdiensten een taalevenwicht gerespecteerd moet worden (7 N en 7 F). Door de politieke impasse is dat evenwicht nu verstoord. Er zijn vier Franstalige voorzitters: Alain Bourlet (Justitie), Monique De Knop (Binnenlandse Zaken), Jacky Leroy (Personeel en Organisatie) en Pierre-Paul Maeter (Werk). En er zijn zeven Nederlandstalige voorzitters: Frank Van Massenhove (Sociale Zekerheid), Dirk Cuypers (Volksgezondheid), Alfons Boon (Begroting), Dirk Achten (Buitenlandse Zaken), Jan Deprest (Fedict), Hans D’Hondt (Financiën) en Marc Van Hemelrijck (Selor). En er zijn er drie die tijdelijk zijn benoemd (Françoise Audag bij de Kanselarij, Marc Roman bij Mobiliteit en Régis Massant bij Economie).

Om tot een taalevenwicht te komen, zal de regering dus niet anders kunnen dan drie Franstalige managers aan te stellen (Kanselarij, Mobiliteit en Economie).

Voor Economie kwam een Nederlandstalige als beste uit het examen van Selor (Niko Demeester, ex-kabinetschef van de liberaal Vincent van Quickenborne en nu bij Voka), maar hij moet plaatsruimen voor een Franstalige. Als er geen geschikte Franstalige kandidaten zijn, moet Selor een nieuw examen organiseren. En dan maar hopen dat er voldoende Franstalige kandidaten zijn...

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud