Regering heeft akkoord over herziening grondwet

Premier Charles Michel heeft in de regering een akkoord over de grondwet. ©AFP

De federale regering heeft een akkoord over de lijst van grondwetsartikelen die tijdens de volgende regeerperiode kunnen worden gewijzigd.

Vlak voor de verkiezingen heeft de federale regering vrijdag een akkoord bereikt over de artikels die voor herziening vatbaar worden verklaard. Dat betekent dat die artikels in de volgende regeerperiode kunnen worden gewijzigd als daar een tweederdemeerderheid voor is. Dat kan alleen als zowel de Kamer en de Senaat als de regering ze voor herziening vatbaar verklaren. 

De kiesgids van De Tijd

De Tijd doorploegde de 966 pagina's van de Vlaamse partijprogramma's. Geen stemtest, maar een overzicht in 100 relevante vragen .

De N-VA vond dat alle grondwetsartikelen voor herziening vatbaar moesten worden verklaard, maar de Franstalige partijen wilden de deur op slot houden voor een nieuwe staatshervorming. Premier Charles Michel (MR) waarschuwde ervoor het 'communautaire vuur' niet op te poken. 

Het gevoeligste punt - artikel 1: 'België is een federale staat, samengesteld uit de gemeenschappen en de gewesten' - was eerder al gesneuveld in de Kamer. Daardoor was de meest communautaire discussie al van de tafel. 

Dat maakt een nieuwe staatshervorming moeilijk, maar als de volgende regeerperiode toch een staatshervorming wil doorvoeren, heeft ze nog een zekere marge via bijzondere wetten. Die vereisen wel een meerderheid in elke taalgroep.

Klimaatwet

Het vertrekpunt van de regering is uiteindelijk de lijst die de vorige regering-Di Rupo in 2014 had opgesteld. Daarbij zijn wel nog enkele uitzonderingen, zoals artikel 21, waarmee een duidelijkere scheiding tussen Kerk en Staat mogelijk zou worden. Dat lag voor CD&V gevoelig. De Kamer en de Senaat keurden het artikel wel voor herziening vatbaar. 

Ook artikel 7bis is voor herziening vatbaar verklaard. De voorstanders van een klimaatwet, die er dagenlang voor in de Wetstraat hebben gekampeerd, willen dat artikel aangrijpen om de strijd tegen de klimaatverandering grondwettelijk te verankeren. Of voor die klimaatwet met bindende doelstellingen een meerderheid kan worden gevonden, moet in de volgende regeerperiode blijken.

Artikel 63 biedt dan weer de mogelijkheid op termijn te evolueren naar minder parlementsleden. Vooral Open VLD vroeg dat artikel voor herziening vatbaar te verklaren.  

In totaal gaat het om één titel en negen artikelen, zei Michel. De lijst van de regering is zo behoorlijk korter dan de lijsten die Kamer en Senaat goedkeurden. Die bevatten elk een vijftigtal artikelen. Maar enkel degenen die in de drie lijsten voorkomen, worden in aanmerking gekomen. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud