Regering laat begroting na met tekort van 7,7 miljard

Premier Charles Michel ©Photo News

Er zal voor de volgende federale regering niets anders op zitten dan fors te besparen of nieuwe belastingen in te voeren om de begroting in evenwicht te krijgen.

Uit nieuwe cijfers van het Federaal Planbureau kan worden afgeleid dat het begrotingstekort dit jaar oploopt tot 1,7 procent van het bruto binnenlands product of ruim 7,7 miljard euro.

Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) was vorige week nog euforisch over het resultaat van de begroting 2018. Die is afgesloten met een tekort van 0,8 procent of zo’n 3,6 miljard euro. ‘Zo’n prestatie heeft België de voorbije tien jaar niet meer neergezet’, luidde het.

Het Planbureau bevestigt dat cijfer in zijn nieuwe vooruitzichten, die gisteren werden bekendgemaakt.

1,3%
Economie koelt sterk af
Het Planbureau rekent voor 2019 nog slechts op 1,3 in plaats van 1,5 procent groei. Die vertraging weegt op de belastinginkomsten.

Maar dat resultaat is deels het gevolg van een eenmalige ingreep van de regering. Onder impuls van voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) trok de regering de boetes op voor bedrijven en zelfstandigen die te weinig of geen voorafbetalingen doen. Daardoor werden massaal sneller belastingen betaald. Maar dat eenmalige effect valt dit jaar weg, waardoor het tekort in 2019 oploopt tot 1,7 procent.

Een andere verklaring is dat de economische groeivooruitzichten neerwaarts worden bijgesteld. Het Planbureau verwacht 1,3 procent groei dit jaar, terwijl het eerder uitging van 1,5 procent. Dat heeft te maken met de gespannen internationale handelsrelaties en de brexit. Minder groei betekent ook minder belastinginkomsten.

In principe had de regering nog kunnen bijsturen bij een begrotingscontrole, maar die komt er niet meer. Voor een regering in lopende zaken is het nagenoeg onmogelijk nog maatregelen te nemen. Het monitoringcomité - de ambtenaren die het begrotingstekort in detail berekenen - wordt ook niet meer aan het werk gezet.

Het is wachten op de federale regering die na de verkiezingen van 26 mei aan de macht komt om in te grijpen.

Nu al is zeker dat die nieuwe ploeg minstens dezelfde inspanning wacht als de regering-Michel. Die bouwde het tekort af van 3,1 naar 1,7 procent. De nieuwe regering zal het echter moeten doen zonder het voordeel van een steeds lagere rente. Door die lager dan verwachte rente kon Michel miljarden aan rentelasten uitsparen. Daar zal de volgende regering niet meer van profiteren.

Besparen of nieuwe belastinginkomsten zijn dus de enige optie. Voorlopig is weinig te merken van besparingsscenario’s in de campagne. Integendeel, bijna alle partijen pleiten voor belastingverlagingen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud