Regering legt banken aan strakke leiband

©BELGA

De regering heeft vrijdagavond een akkoord bereikt over een nieuwe bankenwet, die banken in een strak keurslijf giet. Maar de spaarfiscaliteit blijft uit het akkoord, daar bleek het water veel te diep.

Nadat het kernkabinet van de federale regering daarover vrijdagavond een akkoord heeft bereikt, krijgt België na 20 jaar een nieuwe bankenwet. Die moet nog voor de verkiezingen van mei door het parlement worden goedgekeurd. Begin januari vertrekt ze naar de Raad van State voor de eerste fase van het goedkeuringsproces.

De nieuwe wet zal allerlei Europese bepalingen die er kwamen na de financiële crisis omzetten, maar op bepaalde vlakken ook voorlopen op Europa en andere landen. 'Hiermee hoort België tot de koplopers in Europa inzake bankregulering', zei premier Elio Di Rupo.

Di Rupo en de topministers slaagden er de voorbije weken in alle discussies te beslechten, maar over één belangrijk deel van Geens’ plannen, de hervorming van de spaarfiscaliteit, raakten ze het niet eens. De liberalen van Open VLD bleven dwarsliggen. Een ultiem compromisvoorstel van Johan Vande Lanotte (sp.a) van vrijdag bracht geen soelaas. En langer onderhandelen was niet realistisch omdat anders de verkiezingen niet gehaald worden.

Dat heeft tot gevolg dat de spaarfiscaliteit ongewijzigd blijft. Er komt enkel een uitbreiding van de vrijstelling van de roerende voorheffing op spaarboekjes naar buitenlandse banken. De reden is eenvoudig: België werd daartoe verplicht door het Europees Hof van Justitie. Er wachtte een dwangsom als die uitbreiding er niet zou komen.

‘Ik ben niet ontstemd of ongelukkig’, zei Geens in een reactie. De bankenwet is volgens hem te belangrijk om die op het spel te zetten omdat een akkoord over de fiscaliteit niet haalbaar bleek. ‘Dat zou niet getuigen van staatsmanschap.’

Deze legislatuur zal geen nieuwe poging meer worden ondernomen. ‘Het is zeker noodzakelijk om na de verkiezingen opnieuw na te denken over de fiscaliteit’, zei Geens wat diplomatisch op de vraag of deze regering een nieuwe poging zal ondernemen om eruit te geraken. 'De tijd bleek niet rijp of misschien te rijp. Maar ik ben zeer blij dat we met het wetsontwerp konden landen. Het is belangrijk om de wet nu te nemen.'

Dus geen nieuwe spaarfiscaliteit. Over welke belangrijke twistpunten raakte het kernkabinet het dan wel eens?

  • een betere bescherming van de spaarders
  • een afbakening van de tradingactiviteiten van de banken
  • een forse inperking van de bonussen voor bankiers 

 

 

Bescherming spaarders

De bescherming van spaargeld tot 100.000 euro blijft onveranderd. Boven de 100.000 euro komt er een nieuwigheid: een algemeen voorrecht voor de spaarder, waardoor hij bij een faillissement of het afbouwen van een bank voorrang krijgt op de andere schuldeisers. 

Daarmee houdt het niet op. Banken zullen ook begrensd worden in zogenaamde 'bezwaarde activa'. Dat zijn activa waarop een pand of andere voorrechten rusten. De begrenzing is nodig om bij problemen activa te kunnen inzetten voor de spaarders. De grens is een knipperlicht: bij een overschrijding ervan zal de bank maatregelen moeten nemen.

Afbakening tradingactiviteiten

Hier dienden Geens en anderen ook wat water in de wijn te doen: de socialisten haalden hun slag thuis dat er een verbod op trading (handel drijven op de financiële markten) voor eigen rekening komt, om spaargeld te vrijwaren van besmetting door risicoactiviteiten van de banken. Maar het verbod is niet absoluut: het kan wel nog indien de activiteiten worden afgesplitst, maar niet in een dochter, wel naar de moeder.

Trading voor rekening van derden en in het kader van het bankbedrijf mag wel nog. Er zijn vijf activiteiten afgebakend waar het kan, onder meer het indekken van risico's voor de banken en in het kader van beleggingsdiensten voor cliënten. 'In het kader van een contract voor vermogensbeheer mag een bank dus nog bijvoorbeeld handelen in aandelen', gaf Geens als voorbeeld.

Maar ook hier gelden er beperkingen. Zonder technisch te worden houden die in dat een bank meer eigen vermogen moet aanleggen als de tradingportefeuille bepaalde grenzen overschrijdt. Nog niet alle criteria liggen overigens vast. De Nationale Bank moet nog een advies verlenen.

België schrijft hier overigens een beetje geschiedenis: een dergelijke inperking van de tradingactiviteiten van banken bestaat nog zo goed als nergens. In Europa is het nog steeds wachten op voorstellen van de Europese Commissie. 

Bonussen

Ten slotte wordt het verloningsbeleid van bankiers aangepakt. Instellingen die staatssteun krijgen, geherstructureerd worden of genieten van overheidsgaranties of leningen mogen geen bonussen meer toekennen. Met uitzondering van crisismanagers, maar dan alleen in welbepaalde gevallen. 

Bij andere banken mogen bonussen voor risk takers, toplui op risicovolle posities en dus niet alleen de directie, niet meer bedragen dan 50 procent van het vast loon, met een ondergrens van 50.000 euro. 'Een bankier die 75.000 euro verdient mag met die 50 procent normaal maar 37.500 euro bonus krijgen. Hier geldt dat hij toch 50.000 euro kan krijgen', gaf Geens als voorbeeld.        

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud