Regering legt derde herstelplan op tafel

©BELGA

De federale regering stelt een nieuw pakket steunmaatregelen voor. De soepele voorwaarden voor tijdelijke werkloosheid worden verlengd, er komt ondersteuning voor herstructurerende bedrijven en extra maatregelen voor de horeca.

De federale regering heeft vrijdag een nieuw pakket steunmaatregelen in de steigers gezet, dat ze zaterdag voorlegt aan de tien partijen die de minderheidsregering steunen. Zij moeten het uiteindelijke groen licht geven.

Het gaat om het derde herstelplan om de coronacrisis te bestrijden. In het eerste stond de tijdelijke werkloosheid centraal. In het tweede de 'bankenbazooka' van 50 miljard euro garanties voor leningen.Het nieuwe steunplan valt uiteen in vier luiken. De belangrijkste logica achter de steunmaatregelen is dat ze tijdelijk zijn, omdat de crisis dat hopelijk ook is en de opdracht van de regering beperkt is.

1) Steunmaatregelen

De steunmaatregelen om de eerste schok op te vangen, zouden worden uitgebreid of versoepeld. De gunstiger regels voor tijdelijke werkloosheid zouden worden verlengd tot eind augustus. Voor de horeca, de toeristische en de evenementensector wordt dat tot eind dit jaar worden.

Ook voor het gunstiger ouderschapsverlof wordt een verlening voorgesteld. Wie kinderen heeft, kan een vijfde of de helft minder werken met behulp van een uitkering. De uitkering ligt 25 procent hoger dan normaal en de periode van verlof gaat niet af het gewone recht op ouderschapsverlof.

Bedrijven hadden bovendien al de kans om hun belastingen later te betalen en dat uitstel zou nu worden verlengd tot het einde van het jaar. Ook de bankenbazooka, die te weinig KMO''s brereikt met broodnodige leningen, wordt geëvalueerd. Zelfstandigen die niet mogen heropstarten zouden ook in juli en augustus recht krijgen op overbruggingspremies

2) Bevorderen herstart

Een tweede deel maatregelen moet de herstart bevorderen. Omdat de premies voor tijdelijke werkloosheid bedrijven niet mogen afschrikken weer de volle pot aan loonkosten te betalen, zouden ze een betalen zodra ze hun mensen weer aan het werk zetten. Daarnaast zouden ze ook recht krijgen op een overbruggingsrecht als ze herstarten maar nog niet meteen hun omzet naar het oude niveau zien terugkeren.

tax shelter voor kmo's op tafel. Een bedrijfsleider die het kapitaal van zijn onderneming verhoogt, zou daardoor een fiscaal voordeel krijgen. Daarnaast is er een voorstel de investeringsaftrek eenmalig te verhogen tot 25 procent. Het betekent dat een bedrijf een kwart van de investeringen die het dit jaar doet, kan aftrekken van de belastbare winst.

Voor bedrijven wordt het voorts ook mogelijk gemaakt op op een sociaal vriendelijke manier te herstructureren. Zo zullen herstructurerende ondernemingen werknemers al vanaf 55 jaar een landingsbaan kunnen geven in plaats vanaf 57 jaar. Via een landingsbaan kunnen werknemers met behulp van een uitkering een vijfde of de helft minder gaan werken. 

Bedrijven zouden bij een herstructurering ook gebruik kunnen maken van een arbeidsduurvermindering. De werkweek kan dan bijvoorbeeld worden gereduceerd tot 30 uur, waarbij bedrijven een extra loonkostenkorting krijgen voor het personeel dat ze in dienst houden. Dat moet grote ontslagrondes vermijden.

3) Steun aan zwaar getroffen sectoren

Voor zwaar getroffen sectoren liggen er extra maatregelen op tafel. De horeca zou tot eind dit jaar een btw-verlaging tot zes procentkrijgen, behalve op alcoholische dranken. Voorts wordt er gedacht aan een horeca-cheque.

Bedrijven die kosten maken voor restaurants en evenementen zouden die tot eind dit jaar voor de volle honderd procent kunnen fiscaal aftrekken. Ondernemers uit de evenementensector en horeca zouden ook extra soepel overbruggingspremies krijgen.

4) Sociaal luik

Tot slot is er een sociaal luik: de federale regering stelt voor een eenmalige premie van 250 euro toe te kennen aan leefloners, personen met een beperking en al wie recht heeft op de inkomensgarantie voor ouderen. 'Het moet die mensen helpen de rekeningen te betalen', zegt federaal minister van Werk en Economie Nathalie Muylle (CD&V).

Zaterdag komen de voorzitters van MR en Open VLD, PS en sp.a, CD&V en cdh, Ecolo en Groen, N-VA en Défi samen om de voorstellen te bespreken. In werkgeverskringen leeft ongenoegen over de plannen die morgen voorliggen, omdat CD&V er zou in geslaagd zijn vakbondsvoorstellen op de lijst te zetten, terwijl voorstellen van de werkgevers niet weerhouden zouden zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud