Regering maakt komaf met faillissementenstop

Het moratorium op faillissementen loopt op 31 januari af.

Er komt een einde aan het moratorium waarmee de federale regering ondernemingen de voorbije twee coronagolven beschermde tegen een gedwongen faillissement. In ruil wordt de toegang tot procedure voor gerechtelijke bescherming soepeler.

Het moratorium was een noodgreep om een golf aan faillissementen te vermijden, maar is omstreden omdat het zombiebedrijven in leven houdt. Volgens een recent onderzoek van het handelsinformatiekantoor Graydon hebben in ons land 115.000 ondernemingen een verhoogd risico op faillissement, waarvan 85.000 die voor de eerste lockdown nog kerngezond waren.

We geven de rechter de mogelijkheid tolerant te zijn.
Vincent Van Quickenborne
Minister van Justitie

De federale regering pakt nu uit met een pakket maatregelen, dat minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD) de ‘herlanceringsprocedure’ noemt. ‘Het moratorium was een erg bot instrument’, zegt Van Quickenborne. ‘Er bestaat een beter instrument, namelijk de procedure voor gerechtelijke bescherming. In de loop der jaren is die erg streng geworden om misbruiken te voorkomen. Omdat we in een noodsituatie zitten, worden de voorwaarden nu versoepeld.’

Directe betaling

Bedrijven die tijdelijk beschermd willen worden tegen hun schuldeisers moeten een waslijst aan gegevens overmaken aan de rechtbank om te bewijzen dat ze nog te redden zijn. Veel van die documenten moeten accountants afleveren. Die zien vaak de bui hangen en eisen directe betaling, wat vaak niet lukt.

Als één document ontbreekt, is de vraag om bescherming nu direct onontvankelijk. ‘Wij geven de rechter de mogelijkheid tolerant te zijn. Als de documenten kort na het openen van de procedure vervolledigd worden, is een regularisatie mogelijk’, zegt Van Quickenborne.

Er komt ook een nieuwe procedure van voorbereidend akkoord buiten de rechtbank, waarbij bedrijven al in stilte een akkoord kunnen zoeken met een meerderheid van hun schuldeisers, vooraleer in het Staatsblad wordt gepubliceerd dat ze onder gerechtelijk toezicht staan.

Fiscale vrijstelling

‘Vaak is die openbaarheid het sein voor betrokkenen om de handen van een bedrijf af te trekken. Dat willen we vermijden. Om te garanderen dat schuldeisers en medewerkers geïnformeerd zijn en alles correct verloopt, zal de procedure onder toezicht van een gerechtsmandataris verlopen’, zegt Van Quickenborne. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) komt met een fiscale vrijstelling voor minnelijke akkoorden.

Het moratorium loopt op 31 januari af, terwijl de nieuwe wetgeving nog moet worden goedgekeurd en allicht niet voor eind maart van kracht wordt. ‘Maar dat hoeft geen probleem te zijn’, zegt Van Quickenborne. ‘Tussen het eerste en het tweede moratorium zijn niet veel bedrijven failliet gegaan. Vaak is de overheid de belangrijkste schuldeiser en die gaat de zaken niet op de spits drijven.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud