Regering-Michel heeft niet veel zin in besparingen

©BELGA

Het begrotingstekort is 1,4 miljard euro groter dan de regering eind vorig jaar bij de opmaak van de begroting had beloofd. Dat blijkt uit een rapport van het monitoringcomité.

De regering-Michel begint normaal eind deze week met de begrotingscontrole. Het was wachten op het rapport van het monitoringcomité, de groep topambtenaren die de begroting opvolgt, om te weten hoe het met de begroting gesteld is.

Uit het rapport, dat De Tijd kon inkijken, blijkt dat de begroting is ontspoord. Het structureel tekort van de federale overheid - dat geen rekening houdt met de evolutie van de conjunctuur en eenmalige ingrepen - is opgelopen tot 4,5 miljard euro. Dat is 1,4 miljard euro meer dan de regering eind vorig jaar bij de opmaak van de begroting had geraamd. Dat betekent dat Michel en co. in principe op zoek moeten naar 1,4 miljard euro besparingen of nieuwe belastingen.

Meevallers

4 miljard
besparing
Als België de Europese begrotingseisen strikt zou volgen, moeten de regering-Michel en de regionale regeringen 4 miljard euro besparen.

Het stond in de sterren geschreven dat de begroting zou ontsporen. Bij de opmaak had de regering de Europese begrotingseisen overboord gegooid om de economische groei niet te fnuiken. Europa eist van ons land dat het elk jaar voor 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of 2,7 miljard euro structurele maatregelen neemt. De regering deed dat niet. Meer dan de helft van de inspanning gebeurde via technische correcties en meevallers en dat zijn vaak geen structurele maatregelen.

Een verklaring voor de verslechtering van het tekort is een minder goed resultaat in de sociale zekerheid. Dat komt omdat de spilindex vroeger wordt overschreden dit jaar, waardoor de lonen van de ambtenaren en de uitkeringen vroeger omhooggaan. Voorts leveren een aantal besparingen in de sociale zekerheid minder op dan verhoopt. Zo brengt de poging om langdurig zieken weer aan het werk te helpen veel minder op dan verwacht.

©Mediafin

Nog een reden voor het grotere structurele tekort vloeit voort uit de regeringsmaatregel om bedrijven via boetes aan te zetten sneller vooraf te betalen. Daardoor stijgen de inkomsten uit voorafbetalingen dit jaar erg sterk, maar het monitoringcomité oordeelt dat zo’n 1,3 miljard euro ervan eenmalig is.

De komende dagen analyseren technici het rapport. Daarna is het aan de regering om te beslissen hoeveel ze bespaart. Enkele maanden voor de lokale verkiezingen ligt het zeer moeilijk om 1,4 miljard euro te besparen.

Lat verlaagd

Gisteren was in regeringskringen te horen dat de lat lager gelegd wordt. Veel zin om te besparen heeft de regering niet. Het is geen toeval dat het monitoringcomité ook andere scenario’s heeft berekend, zoals hoe groot het gat is als rekening wordt gehouden met de verbetering van de toestand van de begroting in 2017. Als de regering het structureel tekort op hetzelfde niveau als in 2017 wil houden, bedraagt het gat 734 miljoen euro.

Het ziet ernaar uit dat de regering dat cijfer als doelstelling neemt. Het is niet uitgesloten dat dat in de komende dagen nog wat naar beneden wordt bijgesteld, zodat de inspanning nog minder groot wordt.

Ons tekort is in slechts drie jaar tijd tot een derde teruggebracht.
sophie wilmès
minister van begroting

De regering-Michel moet evenwel rekening houden met Europa, dat van dichtbij opvolgt of België zijn begroting voldoende gezond maakt. Het tekort van de gezamenlijke overheid - het cijfer waar Europa rekening mee houdt - is tussen 2017 en 2018 verslechterd met 1,3 miljard euro tot 5,3 miljard euro. Europa eist elk jaar een verbetering met 2,7 miljard euro. Met andere woorden, als België de Europese begrotingseisen strikt zou volgen, moeten de regering-Michel en de regionale regeringen bij de begrotingscontrole 4 miljard euro besparen.

Minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) ziet ook positieve punten in het rapport. ‘België sluit 2017 af met een tekort van 1 procent, in 2014 was dat nog 3,1 procent. Ons tekort is in slechts drie jaar tijd tot een derde teruggebracht.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud