Regering mikt nu eerder op 1.000 euro coronapremie

Vooral de aspergesector schreeuwt om helpende handen. ©Photo News

De regering-Wilmès wil dit weekend landen met een pakket maatregelen om de productie in de bedrijven weer op te krikken. Alleen over de haalbaarheid van een coronapremie van 1.000 euro voor de zorg en alle andere sectoren bestaat nog discussie.

Al meer dan 1,26 miljoen Belgen zijn sinds het uitbreken van de coronacrisis door hun werkgever op tijdelijke werkloosheid gezet. Een pak anderen zitten ziek thuis. Tegelijk zijn heel wat bedrijven uit vooral de voedings- en zorgsector dringend op zoek naar extra helpende handen om hun productie of werking niet te laten stilvallen. Of naar een duwtje in de rug voor werknemers die aan de slag blijven. Vooral in de landbouw is de nood hoog.

Doordat heel wat landen de sluiting van hun grenzen strikter interpreteren dan wenselijk raken duizenden Oost-Europese plukkers niet tijdig in België. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) stelde deze week dat op korte termijn nood is aan 25.000 seizoensarbeiders.

Wie seizoensarbeid verricht in de land- en tuinbouw kan 75 procent van zijn werkloosheidsuitkering behouden.

De federale regering werkt al enkele weken aan een pakket maatregelen. Stilaan komt de discussie in de laatste rechte lijn. Maandag legde het kernkabinet een lijst voor aan de sociale partners, die er advies  over mochten geven. Een akkoord kwam echter nog niet uit de bus. Volgens Robert Verteneuil, de topman van de socialistische vakbond ABBV, die het gebrek aan overeenstemming op straat gooide, was het pakket eenzijdig in het voordeel van de werkgevers, matig uitgewerkt en waren er onvoldoende garanties over het tijdelijk karakter van de maatregelen.

Geen veto's

‘Alleen het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de werkloosheidsuitkering kwam er op ons verzoek’, aldus Verteneuil. Die maatregel werd overigens intussen ingevoerd door minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V).

De werkgevers betreuren die houding van het ABVV. ‘Ik vind dat de regering dit goed aanpakt en begrijp dus echt niet waarom het nodig is om in deze crisis op het lopende onderhandelingsproces te schieten’, aldus Danny Van Assche van Unizo. Tegelijk is ook duidelijk dat er geen keiharde veto’s kwamen. De verwachting bij alle actoren is dat het kernkabinet het pakket dit weekend goedkeurt met de tien partijen die de volmachten steunen.

Coronapremie

De enige kwestie waarover de regering en de superkern het nog niet eens zijn, is de verwachte financiële incentive voor wie aan de slag blijft. Muylle had een voorstel op tafel gelegd om de RSZ-bijdragen van zo’n 400.000 werknemers in de essentiële sectoren te verlagen met 110 euro netto per maand, maar die piste is verlaten omdat ze te algemeen en te duur is.

Ook de bonus van 1.450 voor zelfstandig medisch personeel zoals artsen, apothekers en kinesisten die minister van Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) in gedachten had, werd afgezwakt. De regering mikt nu op een coronapremie van een goede 1.000 euro, maar de uitwerking ervan ligt niet voor de hand.

Sowieso komt er een duwtje in de rug voor het zorgpersoneel, zowel werknemers als zelfstandigen, te betalen door het RIZIV. De verwachting is dat dat dicht bij 1.000 euro per persoon uitkomt. Voor werknemers in alle andere sectoren had minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) al eerder een belastingvrije premie van maximaal 1.000 euro voorgesteld. Dat wil zeggen dat een werkgever kan beslissen om aan een werknemer een bonus toe te kennen, waarbij 1.000 euro fiscaal en parafiscaal vrijgesteld wordt.

Bij de uitwerking stellen de experten vast dat dat juridisch niet vanzelfsprekend is, waardoor het nettobedrag finaal lager kan uitvallen. Ook de mogelijkheid om twee extra vakantiedagen toe te kennen ligt nog in de weegschaal.

Asielzoekers

Over het gros van de maatregelen om meer helpende handen naar de cruciale sectoren te sturen bestaat nog maar weinig discussie. Specifiek voor de land- en tuinbouw wordt het mogelijk om als tijdelijk werkloze seizoensarbeid te gaan verrichten, met behoud van 75 procent van de uitkering. Ook de bosbouw zal van dat regime gebruik kunnen maken. ‘De Waalse kerstboomsector heeft stevig zitten lobbyen’, valt te horen.

Volgens een bron heeft de Waalse kerstboomsector stevig zitten lobbyen.

De regering overweegt ook om asielzoekers in te schakelen in de landbouw, zelfs met verblijf op de boerderij. De Boerenbond is daar vragende partij voor.

Uitwisselen

Een belangrijke maatregel voor alle cruciale sectoren is het opheffen van het plafond op het aantal overuren. Op vrijwillige basis zouden werknemers dan veel meer netto-overuren kunnen presteren. Er wordt ook volop gerekend op studentenarbeid. De extra uren die studenten door de coronacrisis kunnen presteren, zouden niet meegeteld worden in hun plafond van 475 uur per jaar. Er is ook een platform in de maak om eenvoudig te kunnen putten uit het reservoir jobstudenten dat normaal in de horeca bijklust en dat nu werkloos thuis zit.

Ook korte, opeenvolgende contracten worden mogelijk, en bedrijven binnen dezelfde groepen zouden personeelsleden tijdelijk kunnen uitwisselen. 'Denk bijvoorbeeld aan een doe-het-zelfzaak en een supermarkt die op dezelfde site gelegen zijn', klinkt het bij de sociale partners.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud