Regering moet op zoek naar 1 tot 1,5 miljard

Minister van Begroting Hervé Jamar ©Photo News

De regering-Michel moet op zoek naar 1 tot 1,5 miljard euro om de begroting van dit jaar op koers te houden. Dat vernam De Tijd, na navraag op verschillende kabinetten.

Het monitoringcomité, de groep topambtenaren die de begroting opvolgt, komt pas donderdag met het definitieve bedrag dat de regering-Michel extra moet besparen. Maar op verschillende kabinetten werden de rekenmachines al bovengehaald en voorlopige ramingen gemaakt.

Minister van Begroting Hervé Jamar (MR) heeft het in de Franstalige krant Le Soir over een inspanning van 1 miljard euro. Maar op andere kabinetten is sprake van 1,5 miljard euro. Een van de zaken waarover nog gediscussieerd wordt, is het tempo waarin de personenbelasting wordt verwerkt.

Vorig jaar werden de belastingaangiften trager verwerkt. Dat leverde een bonus op van zo'n 500 miljoen euroWant hoe sneller de aangiften verwerkt worden, hoe meer dat de begroting kost. Belgen krijgen immers meer terug van de overheid via de aangifte dan dat ze extra belastingen moeten betalen.

Maar de hamvraag is nu of die vertraging eenmalig was of niet. Gaat men ervan uit dat dit een eenmalige vertraging was, dan is het structureel begrotingsresultaat van 2014 slechter. En dan is de vereiste verbetering van het structureel tekort op de begroting - uitgedrukt in procent van het bruto binnenlands product - in 2015 beperkt tot 1 miljard euro. 

Het definitieve cijfer volgt pas donderdag. Maar het zou de regering-Michel niet slecht uitkomen mocht de inspanning 'beperkt' zijn tot 1 miljard euro. Want het zal nu al moeilijk zijn om het gat dicht te fietsen. Temeer omdat er ook nog voor zo'n 800 miljoen euro vragen zijn voor nieuwe uitgaven.

Dat de begroting bijgestuurd moet worden, komt onder andere doordat het tekort van de sociale zekerheid is gegroeid met 800 miljoen euro naar 1,3 miljard euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud