Regering opent trukendoos om loonakkoord te redden

Het is de bedoeling dat Peeters de loonnorm van 1,1 procent via een Koninklijk Besluit (KB) afkondigt. ©BELGA

Door het ABVV onder druk te zetten om in te stemmen met een deel van het loonakkoord probeert de regering-Michel de deal weg te houden uit het parlement. De N-VA spreekt over een ‘ondemocratisch manoeuvre’.

De regering-Michel hield woensdag spoedoverleg met de vakbonden en de werkgeversorganisaties om uit te zoeken hoe het loonakkoord kan worden gered. Doordat de achterban van de socialistische vakbond ABVV eergisteren een veto tegen het akkoord uitsprak, kan het niet meteen in werking treden.

Omdat maar één vakbond tegen is - en dan nog alleen de Waalse vleugel - schrijft de Belgische traditie voor dat de federale regering het akkoord uitvoert. Omdat de regering-Michel ontslagnemend is en niet meer over een meerderheid in het parlement beschikt, is dat niet evident. Te meer omdat de regeringspartij Open VLD zware opmerkingen heeft. Ze vindt het niet kunnen dat de sociale partners het brugpensioen bij herstructureringen dit jaar nog altijd willen toestaan op 58 jaar.

Creatief puzzelen

Naar een meerderheid zoeken in het parlement is voor de regering-Michel evenmin evident. Ook de N-VA is tegen de aanpassingen aan het brugpensioen, het zogenaamde stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag (SWT). Een alternatieve meerderheid met links in de steigers zetten ligt evenzeer moeilijk.

Het is de bedoeling dat Peeters de loonnorm van 1,1 procent via een Koninklijk Besluit (KB) afkondigt.

Om die redenen zoeken de regering-Michel, de vakbonden en de werkgeversorganisaties naar een creatieve oplossing. Door het gebrek aan unanimiteit tussen de sociale partners treedt normaal een bemiddelingsperiode in van een maand waarbij minister van Werk Kris Peeters (CD&V) naar een oplossing moet zoeken. Gisteren is beslist die periode over te slaan en een alternatief plan in gang te zetten.

Het is de bedoeling dat Peeters de loonnorm van 1,1 procent via een Koninklijk Besluit (KB) afkondigt. Hoewel hij een ontslagnemende minister is, zou dat juridisch geen problemen opleveren. Met het KB zou hij eerder beslist beleid uitvoeren. De loonkostenwet schrijft voor dat de minister van Werk de loonnorm zelf moet vastleggen als er geen akkoord is tussen de sociale partners.

Voor de versoepeling van het brugpensioen en van de landingsbanen - waarmee sommige 55-plussers minder kunnen gaan werken en een uitkering krijgen - liggen de kaarten moeilijker. Hetzelfde geldt voor de verhoging van de minimumlonen en de verdeling van de welvaartsenveloppe, waarmee de uitkeringen en de pensioenen worden verhoogd. Peeters kan daar niet op eigen houtje handelen.

Politieke druk 

Om niet via het parlement te moeten passeren is het plan dat de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad alsnog een collectieve arbeidsovereenkomst sluiten over die dossiers. Peeters kan die dan via een KB verbindend verklaren. Dat is een administratieve beslissing waarvoor hij niet naar het parlement hoeft.

In dat geval is wel de steun van het ABVV nodig en de bond was er woensdag nog niet uit of ze die wil geven. De politieke druk werd alvast opgevoerd. ‘Als de vakbond niet meewerkt, komt de verhoging van de uitkeringen in gevaar’, zei premier Charles Michel (MR).

We volgen nauwgezet de wetgeving, die democratisch tot stand is gekomen.
Kris Peeters
Minister van Werk

Open VLD gaat het plan niet boycotten. ‘We hebben problemen met het brugpensioen en de landingsbanen. Maar dat dossier is in handen van Kris Peeters en zolang hij niet naar het parlement komt, kunnen we weinig beginnen’, zegt Kamerlid Egbert Lachaert.

De oppositie ziet dat anders. N-VA-Kamerlid Zuhal Demir sprak gisteren in De Tijd over een ondemocratisch manoeuvre. ‘Je kunt het parlement en dus de democratie toch niet zomaar opzijschuiven?’ Peeters is het daar niet mee eens. ‘We volgen nauwgezet de wetgeving, die democratisch tot stand is gekomen. Het is bovendien de enige manier om dit nog voor de verkiezingen geregeld te krijgen. Wat wil de N-VA anders? Chaos? Dat ze dat dan zegt.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud