Advertentie

Regering stopt 2 miljoen in studie naar beloftevolle coronatherapie

In ons land moet een grote studie uitmaken of therapie met bloedplasma van genezen mensen helpt om covid-patiënten te behoeden voor noodgedwongen behandeling met kunstmatige beademing. ©Photo News

In ons land begint een studie bij 384 patiënten in 25 ziekenhuizen naar een gehypete behandeling met bloedplasma van genezen coronapatiënten.

'We hopen aan te tonen dat de therapie mensen weghoudt van de kunstmatige beademing. In België hebben we tijdens de voorbije corona-epidemie nooit een tekort gehad aan beademingsmachines, in andere landen was dat wel zo. Het is ook niet zo dat er snel heel veel machines kunnen bijkomen. Als we kunnen aantonen dat de therapie werkt, geeft dat ons extra marge bij een eventuele tweede coronagolf.' Professor en intensivist in het UZ Leuven Geert Meyfroidt schetst wat op het spel staat bij de nieuwe nationale studie die hij gaat coördineren.

Andere coronastudies in België

De nieuwe plasmastudie onder leiding van Geert Meyfroidt is niet de enige waar federaal geld naar vloeit. Het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg, zeg maar de bollebozen die de overheid adviseren over het volksgezondheidsbeleid, stopt ook meer dan 2,5 miljoen euro in een studie van de Gentse immunoloog Bart Lambrecht. Hij voert onderzoek bij 340 patiënten naar 'blokkers' van een overreactie van het immuunsysteem, een veelvoorkomend en levensbedreigend symptoom bij een aantal coronapatiënten. Het KCE beschikt over een jaarlijkse pot van 10 miljoen euro voor studiefinanciering, waarbij per groot onderzoek gewoonlijk in zo'n 2 miljoen euro voorzien wordt. Voor Lambrecht is iets meer uitgetrokken, omdat de kosten voor medicatie alleen oplopen tot boven 1 miljoen. Door de corona-epidemie heeft de federale overheid beslist de geldpot voor studiewerk uit te breiden. Het geld voor het plasmaonderzoek komt deels uit het restant van de vaste beschikbare pot en deels uit extra financiering die gisteren door de federale overheid is afgeklopt. Het KCE is ook van plan een extra oproep te lanceren rond bijkomende studies naar Covid-19.

 

Net als andere Europese landen lanceert België een grote klinische studie naar een therapie die wereldwijd gehypet wordt als een mogelijk mirakel in de strijd tegen Covid-19, de ziekte die het coronavirus veroorzaakt. De bedoeling is aan te tonen dat een beproefde methode in de geneeskunde ook werkt bij de behandeling van coronapatiënten.

Extra shot antistoffen

Het opzet is simpel: het gebruik van bloedplasma van genezen patiënten - die voldoende antistoffen in hun bloed hebben - bij zieken. Dat moet hun immuunsysteem een shot antistoffen geven boven op de antilichamen die ze op eigen kracht opbouwen in het gevecht met de ziekte, zodat ze sneller genezen. Recent genas een doodzieke patiënt in Gent nadat hij plasma van een genezen arts had gekregen.

De therapie komt erop neer het immuunsysteem een extra shot antistoffen te geven bovenop de antilichamen die ze op eigen kracht opbouwen in het gevecht met de ziekte, zodat mensen sneller genezen.

'Dat is de anekdotiek van één genezen patiënt', zegt Meyfroidt. 'Via een grote studie bij 384 mensen willen we onderzoeken of de therapie echt werkt. Wij willen kijken naar het effect van een behandeling in een vroeg stadium.'

Geert Meyfroidt wordt nationaal coördinator van de plasmastudie.

'De therapie is ook gebruikt tijdens de Spaanse griep in 1917. Maar het valt moeilijk te zeggen of die toen werkte. En ze is ingezet bij de recente uitbraken van SARS en MERS (allebei coronavirussen, red.), maar de studies van toen waren slecht. Er is wel een goede studie gedaan bij de behandeling van het ebolavirus. Die toont duidelijk aan dat de plasmatherapie niet effectief was.'

In Leuven zijn intussen de eerste vier patiënten behandeld met plasma. Over een jaar zouden de resultaten van de 384 patiënten bekend zijn. Nu al doen telkens vijf ziekenhuizen mee uit Vlaanderen, Wallonië en Brussel. In totaal is plek voor 25 ziekenhuizen.

De studie wordt op dezelfde manier uitgevoerd als in andere Europese landen. 'Dat maakt vergelijken mogelijk. Ook wordt de studie stopgezet als buitenlands onderzoek eerst aantoont dat de therapie werkt', zegt Frank Hulstaert van het Federaal Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE). Dat stopt in totaal 2 miljoen euro in de nationale plasmastudie (zie kader).

Juiste bloed

Het studiebloed wordt ingezameld via het Rode Kruis. Dat vond intussen 76 geschikte donoren op 359 kandidaten. Er is plasma van honderden mensen nodig voor de studie. De zoektocht blijkt niet evident, want niet elke genezen covidpatiënt beschikt over het juiste bloed.

Vrouwen zijn uitgesloten vanwege een mogelijke ongewenste immuunreactie door antistoffen die ze hebben opgebouwd bij een zwangerschap. Mannen moeten dan weer beschikken over antistoffen die het coronavirus neutraliseren. Sommige antilichamen doen mogelijk het omgekeerde, namelijk het virus nog agressiever gezonde cellen doen binnendringen.

'We dachten een tijd dat het plasma van elke genezen mens goed zou zijn. Maar dat is niet zo. We moeten eerst zeker zijn dat het plasma genoeg én neutraliserende antistoffen heeft. Dat gebeurt via een complexe test waarvan we de resultaten pas vijf dagen later hebben', besluit Hulstaert. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud