Regering tilt begroting over lokale verkiezingen

De regering zal eind oktober, na de gemeenteraadsverkiezingen, de begroting voor 2013 opstellen. Dat zegt Jasper Pillen, de woordvoerder van minister van Begroting Olivier Chastel (MR).

In normale politieke tijden wordt de begroting voor het volgende jaar de tweede dinsdag van oktober in het parlement voorgesteld, samen met de beleidsverklaring van de premier. Dit jaar zou dat op 9 oktober zijn. Maar dat is vijf dagen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is politieke fictie dat de regering-Di Rupo zo kort voor de verkiezingen besparingen/en of belastingverhogingen zal aankondigen. De oefening waar de regering voor staat, is immers geen klein bier. Volgens de recentste cijfers van het Planbureau moet 2,6 miljard euro gevonden worden om de begrotingsdoelstelling te halen die is afgesproken met Europa.

De begroting 2013 opstellen tijdens de begrotingscontrole van juli - een optie die de voorbije dagen in de Wetstraat de ronde deed - blijkt politiek onhaalbaar. Ook dan stelt zich het probleem dat enkele maanden voor de verkiezingen onpopulaire beslissingen moeten worden genomen. Minister van Financiën Steven Vanackere (CD&V) meent evenwel dat in juli niet alleen wordt geëvalueerd of de begroting 2012 op koers zit, maar dat ‘best ook wordt gekeken naar wat in 2013 en 2014 op ons afkomt’, zegt zijn woordvoerder. Maar echte politieke beslissingen over 2013 staan in juli niet op de agenda.

De technische voorbereidingen voor de opmaak van de begroting beginnen wel al volgende week, laat de woordvoerder van Chastel weten. En in september volgen het overleg met de verschillende overheidsdepartementen. Als de regering eind oktober de politieke knopen over besparingen/en of nieuwe belastingen doorhakt, kan de begroting nog voor het einde van het jaar, perfect op tijd, goedgekeurd worden in het parlement.

Maar er is een ander probleem. Het Europese begrotingspact (Two-Pack) verplicht alle EU-lidstaten om voor 15 oktober de begroting van het volgende jaar in te dienen. Dat is één dag na de gemeenteraadsverkiezingen. Maar volgens Chastel is de kans ‘bijna 100’ procent dat het pact voor 2013 nog niet van toepassing zal zijn, benadrukt zijn woordvoerder.

Het zou niet de eerste keer zijn dat de regering de opmaak van een begroting over de gemeenteraadsverkiezingen tilt. Ook in 2006 werden de politieke beslissingen pas na de verkiezingen genomen. Toen stelde premier Guy Verhofstadt (Open VLD) zijn begroting op 17 oktober voor in het parlement.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud