Regering verlengt steunpakket tot eind juni

Premier Alexander De Croo. ©BELGA

De regering brengt een paar nieuwe steunmaatregelen in stelling en verlengt het bestaande steunpakket tot eind juni. De verlenging van de huidige maatregelen kost zo'n 2 miljard euro.

Het bestaande steunpakket zal doorlopen tot eind juni. Het gaat om steun aan bedrijven en zelfstandigen, zoals de tijdelijke werkloosheid, een btw-verlaging op handgels en de moratoria op kredieten en het corona-overbruggingsrecht.

Bovendien gelden ook de fiscale vrijstellingen en het uitstel van betaling op belastingen en de vennootschapsbijdrage tot en met juni. De verlenging van die steunmaatregelen zal meer dan 2 miljard euro kosten.

De regering brengt ook nieuwe maatregelen in stelling. Zo zullen verhuurders die de handelshuur kwijtschelden in het tweede kwartaal kunnen genieten van een belastingvermindering van 30 procent. Bedrijven die gesloten zijn of door corona op een laag pitje draaien, moeten nog de vaste kost van de huur van een gebouw dragen.

Taxshelter

Daarnaast voert minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) de taxshelter opnieuw in tot eind augustus. Die regeling biedt belastingplichtigen de mogelijkheid om zich in te schrijven op een kapitaalsverhoging van ondernemingen die hun omzet zagen kelderen.

Inschrijvers kunnen genieten van een tijdelijke belastingvermindering van 20 procent. De taxshelter geldt alleen voor ondernemingen die in de laatste twee maanden van vorig jaar 30 procent minder omzet draaiden dan een jaar eerder.

Om de liquiditeitspositie van bedrijven te ondersteunen, schrapt de regering ook de betaling van de decembervoorschotten van 2020 op de btw en de bedrijfsvoorheffing.

RSZ-maatregel

Hoewel de modaliteiten nog niet bekend zijn, plant minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke (sp.a) een bijkomende steunmaatregel voor de evenementensector. Hij wil dat doen met een korting, ter waarde van een bedrag waarmee het bedrijf vijf mensen kan tewerkstellen, op de werkgeversbijdrage in de RSZ in het tweede kwartaal.

Minister van Middenstand David Clarinval (MR) geeft daarnaast een vrijstelling voor de FAVV-bijdrage voor de horeca, een verlichting die kan oplopen van 50 tot 3.000 euro. En minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) werkt aan een permanente vergoeding voor werknemers en ambtenaren die thuiswerken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud