Regering vordert 150 miljoen onterechte staatssteun Arco terug

Minister van Financiën Koen Geens meent goede argumenten te hebben om in beroep te gaan tegen de Europese beslissing. ©BELGA

Arco krijgt een van de volgende dagen een brief in de bus van de federale overheid met het dringende verzoek 150 miljoen euro staatssteun terug te betalen.

Met de brief geeft het kabinet van Financiën gevolg aan de eis van de Europese Commissie dat de Belgische regering de overheidssteun aan Arco moet terugvorderen. Begin juli oordeelde de Commissie dat de waarborgregeling die de Belgische regering had uitgewerkt voor de coöperatieve aandeelhouders van Arco een vorm is van ontoelaatbare staatssteun. In haar beslissing stelde de Commissie dat de regering elke betaling van steun moet staken en dat ze voor 4 september moet aantonen dat Arco verplicht wordt de steun terug te betalen.

De Europese Commissie oordeelde dat de waarborgregeling voor de coöperanten ook een vorm van indirecte staatssteun inhoudt voor Arco, de investeringsmaatschappij van de christelijke werknemersbeweging die een belangrijke aandeelhouder was van Dexia.

Het kabinet van Financiën is nog bezig met de berekening van het precieze bedrag dat moet worden teruggevorderd, aan de hand van de formules die de Europese Commissie hanteert om het voordeel te berekenen. Maar het ligt in de buurt van 150 miljoen euro.

De brief om Arco te manen het geld terug te betalen zal bij de investeringmaatschappij uiterlijk donderdag in de bus vallen. De investeringsmaatschappij heeft dan twee maanden de tijd om aan de eis te voldoen. De vraag is of Arco, dat momenteel vereffend wordt, wel het geld daarvoor heeft.

Ontslagnemend minister van Financiën Koen Geens verklaarde op 17 juli in de Kamercommissie van Financiën dat de vraag aan Arco om de staatssteun terug te betalen gebeurt onder voorbehoud van beroep bij het Europese Hof van Justitie tegen de beslissing van de Commissie. Met andere woorden: als het Europese Hof van Justitie de beslissing van de Commissie vernietigt, kan Arco dat geld terugkrijgen.

Geens meent goede argumenten te hebben om de beslissing van de Europese Commissie die de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten in strijd noemde met de Europese regels, te kunnen aanvechten bij het Europese Hof van Justitie. Hij ziet dat als een bewarende maatregel: baat het niet, dan schaadt het niet. Beroep aantekenen bij het Europese Hof van Justitie verhindert overigens niet dat de regering een alternatieve oplossing zoekt om de Arco-coöperanten te vergoeden voor de verliezen die ze hebben geleden door de ondergang van Dexia.

Of de Belgische regering beroep zal aantekent, is nog niet beslist. De termijn daarvoor loopt nog tot 14 september.

Een regeling voor de gedupeerde Arco-coöperanten is een van de discussiepunten die op tafel liggen van de onderhandelaars over een Zweedse coalitie. Als die daarover geen consensus vinden voor 14 september, moet de ontslagnemende regering beslissen of ze al dan niet naar het Europese Hof van Justitie trekt om de beslissing van de Europese Commissie over Arco aan te vechten.

Het schadeloos stellen van de Arco-coöperanten zou de Belgische schatkist ongeveer 1,3 miljard euro kosten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n