Regering wacht gespannen slag over minimumlonen en brugpensioen af

In de Groep van Tien zetelen onder meer Unizo-topman Danny Van Assche (links) en ABVV-voorvrouw Miranda Ulens (midden). ©BELGA

De vakbonden en de werkgeversorganisaties proberen vandaag een akkoord te sluiten over hogere minimumlonen en de eindeloopbaanregeling. Als ze daar niet in slagen, dreigt heibel in de regering-De Croo over het loonakkoord.

Vanaf 14 uur komen de kopstukken van de vakbonden en de werkgeversorganisaties in de Groep van Tien bijeen. Op de agenda staan met hogere minimumlonen, de eindeloopbaanregeling, meer flexibiliteit en de harmonisering van de aanvullende pensioenen van arbeiders en bedienden vier gevoelige dossiers.

'We hopen op een akkoord, maar de kans is groot dat het nachtwerk wordt', klinkt het bij een betrokkene.

De vier dossiers zijn overblijfsels uit het mislukte loonoverleg tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Om de evolutie van de Belgische lonen te laten sporen met die in de buurlanden, iets wat de wet van 1996 vereist, was er voor dit en vorig jaar een collectieve loonsverhoging van maximaal 0,4 procent mogelijk boven op een verwachte indexering van 2,8 procent. Te weinig, vonden de vakbonden, waarop het overleg mislukte.

De regering-De Croo werkte daarom zelf een regeling uit. De 0,4 procent werd behouden, maar in bedrijven die het tijdens de coronacrisis goed hebben gedaan kan een eenmalige coronapremie van 500 euro worden gegeven. De sociale partners werd gevraagd snel een akkoord te sluiten over de vier aan het loonakkoord gekoppelde dossiers.

Zonder hogere minimumlonen zal er geen loonnorm zijn en komen er in alle bedrijfssectoren vrije onderhandelingen.
Paul Magnette
PS-voorztter

Hogere minimumlonen

Voor de socialisten was het loonakkoord een bittere pil om te slikken, want eigenlijk wilden zij meer opslag mogelijk maken. Voor de liberalen was dat echter onbespreekbaar, want dat zou een uitholling betekenen van de wet van 1996 en zo raken aan de concurrentiekracht van onze bedrijven. Tijdens de regeringsonderhandelingen spraken de Vivaldi-partijen af dat niet zou worden geraakt aan de door de regering-Michel verstrengde wet op de loonnorm.

Met hogere minimumlonen hopen de socialisten die pil te vergulden. Daarbij spelen ze het hard. PS-voorzitter Paul Magnette herhaalde afgelopen weekend in De Tijd zijn dreigement dat zonder een akkoord over hogere minimumlonen de afspraken rond de maximale loonstijging van 0,4 procent vervallen. 'Zonder hogere minimumlonen zal er geen loonnorm zijn en komen er in alle bedrijfssectoren vrije onderhandelingen.'

De werkgeversorganisaties zijn bereid over hogere minimumlonen te spreken, maar ze willen de verhoging breed spreiden in de tijd. De vakbonden willen sneller gaan. Sowieso is het een ontzettend complex dossier, want zelfs van een kleine verhoging wordt snel een groot deel afgeroomd door de fiscus, waardoor de betrokken werknemers er weinig van merken.

De federale regering heeft zich bereid getoond de verhoging te ondersteunen, zodat de werknemers een brutoverhoging ook vertaald zien in een aanvaardbare nettoverhoging. Maar de technische uitwerking daarvan is zeer moeilijk, waardoor de gesprekken tussen de sociale partners tot nog toe langzaam vorderden.

Brugpensioen

De onderhandelingen zijn gekoppeld aan de eindeloopbaanregeling, waarbij de bonden soepeler regels voor het brugpensioen en de landingsbanen eisen. Brugpensioen, officieel het stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag (SWT), is nu onmogelijk voor de leeftijd van 60 jaar. De vakbonden willen dat werknemers bij herstructureringen zoals vroeger weer op 58 jaar in het stelsel kunnen stappen. Eenzelfde regeling willen ze voor werknemers die jarenlang een zwaar beroep hebben uitgeoefend.

58
Brugpensioen
De vakbonden willen dat brugpensioen bij herstructureringen en voor zware beroepen weer kan vanaf 58 jaar.

De bonden wijzen erop dat slechts een zeer beperkt aantal mensen van de soepeler regels gebruik zou kunnen maken, maar voor de werkgeversorganisaties én de liberale partijen in de regering-De Croo is het vroegere brugpensioen onbespreekbaar. Voor hen het is het stelsel het symbool van hoe Belgische werknemers te vroeg stoppen met werken.

Wel zijn de werkgeversorganisaties bereid aan de regeling rond de landingsbanen te sleutelen. De bonden willen dat werknemers vanaf 55 jaar met behulp van een uitkering tot de helft minder kunnen gaan werken. Nu zijn zulke landingsbanen enkel vanaf 60 jaar mogelijk. Meer dan waarschijnlijk wordt dat enkele jaren vervroegd.

Overuren

In ruil voor toegevingen rond het minimumloon en de eindeloopbaanregeling willen de werkgeversorganisaties een soepeler regeling rond overuren en meer tijd om de aanvullende pensioenen van arbeiders gelijk te trekken met die van bedienden. Normaal moet dat tegen 2025 gebeuren, maar de bedrijven vragen uitstel.

Zowel bij de vakbonden als de werkgeversorganisaties is er optimisme over de slaagkansen van het overleg, al sluit niemand uit dat de gesprekken nog kunnen mislukken. In dat geval komt de bal weer in het kamp van de regering terecht. Premier Alexander De Croo (Open VLD) zal dan een wankel evenwicht moeten zoeken tussen het behouden van de loonnorm, wat belangrijk is voor zijn achterban, en de door de socialisten geëiste oplossing voor de minimumlonen en de eindeloopbaanregeling.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud