Regering zet turbo onder meldingsplicht fiscalisten

'Een revolutie in de strijd tegen fiscale fraude', wordt de maatregel genoemd die er kwam na het nieuws over belastingconstructies in fiscale paradijzen. ©AFP

Fiscale planningsconstructies die na 1 juli worden opgezet door fiscalisten en advocaten moeten aan de fiscus worden gemeld.

‘Een revolutie in de strijd tegen de fiscale fraude.’ Zo wordt het initiatief omschreven dat fiscale adviseurs en advocaten verplicht hun fiscale adviezen te melden. ‘Fiscaal adviseurs moeten bij manier van spreken de fiscus in cc zetten als ze een advies verlenen met een grensoverschrijdend karakter’, zegt een specialist.

Voor wie zich bezighoudt met het opzetten van internationale fiscale constructies zal de impact groot zijn.
Ferdy Foubert
fiscaal specialist KPMG

Het initiatief komt uit Europa. De Europese ministers van Financiën beslisten eerder dit jaar de strijd tegen de belastingontduiking op te voeren. Er komt een Europese richtlijn die boekhouders, advocaten en fiscale adviseurs verplicht fiscale constructies die ze aan hun klanten voorstellen aan de fiscus te melden.

De bedoeling is dat die richtlijn door alle lidstaten wordt omgezet in hun wetgeving. Bij de recente begrotingscontrole sprak de regering-Michel af haast te maken met de omzetting van de richtlijn, blijkt uit de uitgeschreven budgettaire afspraken - de notificaties - die De Tijd kon inkijken. Onder andere om iedereen tijdig op de hoogte te brengen van de verplichtingen is er volgens de regering ‘een noodzaak om onmiddellijk met de omzetting in Belgisch recht aan te vangen’.

Doorgesluisd

‘Deze maatregelen moeten soelaas bieden aan de aanzienlijke daling van belastinginkomsten waarmee lidstaten kampen als gevolg van grensoverschrijdende constructies die worden opgezet door tussenpersonen. Via die structuren worden belastbare winsten doorgesluisd naar locaties met een voordeliger belastingregime’, luidt het in de notificaties.

2020
Meldingsplicht vanaf
Concreet moeten boekhouders, advocaten en fiscalisten vanaf 2020 constructies die sinds 1 juli dit jaar zijn opgezet, aan de fiscus melden.

Concreet moeten boekhouders, advocaten en fiscalisten vanaf 2020 constructies die sinds 1 juli dit jaar zijn opgezet aan de fiscus melden. Dat betekent dat vanaf juli wellicht voorzichtiger wordt opgetreden door fiscale adviseurs.

‘Voor wie zich bezighoudt met het opzetten van internationale fiscale constructies zal de impact groot zijn’, zegt Ferdy Foubert, fiscaal specialist bij KPMG. ‘Voor adviseurs die zich beperken tot lokaal advies zal er geen impact zijn.’

Na alle papers

Volgens Foubert is dit een ‘logische stap’. ‘Na alle Papers (zoals de Panama Papers en de Paradise Papers waaruit bleek dat heel wat belastinggeld in fiscale paradijzen zit, red.) was de uitwisseling van fiscale gegevens tussen landen een eerste stap. De meldingsplicht is een logische volgende stap.’

Er is evenwel nog veel onduidelijkheid. Zo is het de vraag welke constructies moeten worden gemeld worden; ‘Ofwel kiest de regering voor zoveel mogelijk meldingen. Ofwel gebeurt er op voorhand al een selectie’, zegt Foubert.

De regering moet ook uitmaken hoe ze omgaat met het beroepsgeheim van beoefenaars van cijferberoepen. In België zijn advocaten en cijferberoepen beschermd door hun beroepsgeheim. Als die daar een beroep op kunnen doen, moeten ze geen fiscale constructies melden. In dat geval schuift de meldingsplicht door naar de belastingplichtige. Maar de rapportingsplicht blijft. ‘De cijferberoepen zullen hun klanten moeten informeren dat ze een meldingsplicht hebben’, zegt Foubert.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud