Regering zoekt 8 miljard euro vers kapitaal

De federale regering bespreekt vrijdag op de ministerraad een nieuw steunpakket voor bedrijven. ©BELGA

Zowel de federale als de Vlaamse regering werkt aan een extra pakket economische steunmaatregelen, waarover mogelijk vrijdag al beslissingen vallen.

Zelfs na alle premies, tijdelijke werkloosheid en uitstel van belastingen zullen Belgische bedrijven een kleine acht miljard euro aan vers kapitaal nodig hebben om na de coronaschok weer overeind te krabbelen. De helft van dat geld is nodig voor kmo's, de andere helft voor grote bedrijven.

Met dat cijfer in het achterhoofd werkt zowel de Vlaamse als de federale regering aan een nieuw steunpakket voor bedrijven. Dat wordt vrijdag al besproken op de ministerraad, maar het is niet zeker of al beslissingen worden genomen.

De steun moet passen in een grotere puzzel. Het eerste stukje is al een tijdje gelegd: de liquiditeitssteun die bedrijven door de eerste schok moest loodsen. Het ging om uitstel van belastingen, hinder- en compensatiepremies en het tijdelijk overnemen van de loonkosten door tijdelijke werkloosheid.

Kapitaalronde

Naarmate almaar meer bedrijven herstarten, dient zich een ander probleem aan: er is onvoldoende kapitaal om te herbeginnen of een langere periode van lage omzet te overleven. Daarbij dient zich een nieuwe puzzel aan.

Ook daarvoor zijn de eerste stukjes al gelegd. De makkelijkste manier is dat bedrijven zelf hun kapitaal heropbouwen. Dat kan omdat ze hun verliezen van 2020 mogen aftrekken van de belastbare winst van 2019, waardoor ze minder belastingen betalen. Tegelijk moeten ze geen belastingen betalen op het deel van de winst die ze in het bedrijf houden om het kapitaal te laten groeien. Beide maatregelen waren al aangekondigd, maar passeren vrijdag formeel op de federale ministerraad.

Taxshelter

De tweede manier om bedrijven steviger te maken is de aandeelhouders zover krijgen dat ze het kapitaal verhogen. Een van de opties die op de federale tafel ligt, is het uitbreiden van de taxshelter voor start-ups naar alle bedrijven. Op die manier krijgen eigenaars van ondernemingen een fiscaal duwtje in de rug om hun spaargeld in het bedrijf te stoppen.

Een Vlaams plan om iets gelijkaardigs te doen door een uitbreiding van de win-winlening mislukte eerder. Maar de Vlaamse regering werkt nog aan een pakket maatregelen waarbij spaargeld naar bedrijfskapitaal vloeit. Fiscale aanmoediging is daarbij een van de opties.

Bluskracht

Als het bedrijf zelf of de aandeelhouders het kapitaal niet kunnen verstevigen, is extern geld een mogelijkheid. De Vlaamse regering nam die optie al door achtergestelde leningen te verstrekken. Die zijn een vorm van kapitaal light, omdat ze bij problemen pas moeten worden betaald nadat alle schuldeisers eerst hun geld hebben gekregen. Vlaamse bedrijven vroegen al voor 126 miljoen euro aan die noodleningen aan.

De vraag wordt hoe de deelstaten, eventueel met hulp van de federale regering, hun bluskracht groot genoeg kunnen maken als nog meer bedrijven aankloppen.

De politiek gevoeligste vraag wordt wellicht hoe de overheid ook geld laat vloeien naar de grote bedrijven. Die zijn vaak dochterbedrijven van buitenlandse moeders, waardoor het geld dreigt weg te vloeien. Tegelijk wordt de Belgische export en innovatie op een disproportioneel grote manier gedragen door multinationals. De vraag wordt of de overheid als het echt moet een laatste reddingsboei kan gooien om belangrijke economische activiteit in ons land te houden. Het meest zichtbare dossier in dat verband is Brussels Airlines, maar het simpele rekensommetje dat een kleine 4 miljard aan vers kapitaal nodig is voor grote bedrijven leert dat onder de radar veel 'Brussels Airlines' staan te wachten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud