Regering zonder Parti Socialiste ligt op tekentafel

Alle ogen zijn gericht op sp.a-voorzitter Conner Rousseau. Laat hij de PS los om een regering met de N-VA mogelijk te maken? ©Photo News

Nu het socialistische scenario van een tripartite met groene gedoogsteun is afgewezen, wordt het ondenkbare denkbaar: een regering zonder de Parti Socialiste. Alle ogen zijn gericht op sp.a-voorzitter Conner Rousseau.

Slaagt Egbert Lachaert, die als laatste voorzitter op het terrein is gekomen, waar al zijn voorgangers faalden? De drie koningen, zoals Egbert Lachaert (Open VLD), Georges-Louis Bouchez (MR) en Joachim Coens (CD&V) genoemd worden, hebben de deur opengezet naar een regering zonder de Parti Socialiste, hoe onwaarschijnlijk dat ook lijkt. En ze geloven erin, vernam De Tijd.

PS-voorzitter Paul Magnette wist dat hij een politiek risico nam toen hij met sp.a-voorzitter Conner Rousseau het voorstel van een klassieke tripartite op tafel legde. Door de deur open te zetten naar een minderheidsregering van socialisten, liberalen en christendemocraten kwamen ook andere formules in beeld, zoals een regering zonder de Parti Socialiste.

Het scenario van een tripartite is intussen van tafel geveegd door de groenen, die zo'n minderheidsregering zouden moeten gedogen.

Het scenario van een tripartite is intussen van tafel geveegd door de groenen, die zo'n minderheidsregering zouden moeten gedogen. Het is nu niet aan de orde, luidt het in de entourage van Groen-voorzitter Meyrem Almaci. 'Wij hebben laten verstaan dat wat ons betreft dit land een stabiele meerderheid verdient met scherpe keuzes. Onze inhoudelijke lat is duidelijk.' De groenen zijn misnoegd dat PS-voorzitter Paul Magnette de keuze voor hen maar niet wil maken.

Zweeds-bis

Een alternatief voor de tripartite is Zweeds-bis, een heruitgave van de regering-Michel. Maar zo'n Zweedse regering zou wel 'hyperminoritair' zijn. Ze komt aan slechts 63 van de 150 Kamerzetels, terwijl een tripartite 71 of 72 zetels telt. Bovendien heeft de MR aan Franstalige zijde maar 14 zetels. Al wordt niet uitgesloten dat het cdH aan een oplossing wil meewerken, waardoor er aan Franstalige zijde vijf zetels bij komen en de MR er niet alleen voor staat. In de coulissen wordt druk getelefoneerd met cdH-voorzitter Maxime Prévot.

Een Zweedse minderheidsregering is evenwel niet genoeg, want die dreigt dan afhankelijk te worden van gedoogsteun van het Vlaams Belang. 'Levensgevaarlijk', wordt gewaarschuwd in liberale kringen. Als de Zweedse sfinx moet herrijzen, moet nog steun komen van elders. Het is de missie die de drie koningen zichzelf hebben gegeven: een regering zoeken die wel degelijk over een meerderheid beschikt.

Nu iedereen ziet dat het de PS is die niet wil, wordt het voor Rousseau moeilijk een oplossing in de weg te staan.

Alle ogen zijn gericht op sp.a-voorzitter Conner Rousseau. Met de sp.a erbij komt een Zweedse coalitie wel aan een meerderheid. Rousseau heeft er zichzelf wat 'ingeklapt' door te zeggen dat 'de zever moet stoppen en men gewoon aan de slag moet'. Nu iedereen ziet dat het de PS is die niet wil, wordt het voor Rousseau moeilijk een oplossing in de weg te staan. Maar dan moet Rousseau de PS wel lossen. 

Waals minister-president Elio Di Rupo (PS) maakte nog eens duidelijk dat de Franstalige socialisten een heruitgave van de Zweedse coalitie niet depanneren. Di Rupo zei 'éplapourdi' - zeer verbaasd - te zijn, toen hij het trio van partijvoorzitters plots zag opduiken, borst vooruit, triomfantelijk. 'Als ze slagen, des te beter. Maar het zal niet de PS zijn die het reservewiel komt spelen om dit solide rechtse blok te helpen'.

De Franstalige socialisten geven dus geen gedoogsteun aan een Zweedse minderheidsregering, laat staan dat ze alsnog met de N-VA willen dansen. Het komt erop neer dat de PS alleen Vivaldi wil, in welke vorm ook, en niets anders. Dat is ook waar de groenen op rekenen, dat het uiteindelijk toch nog Vivaldi wordt.

Verleiding groot

De bal ligt dus in het kamp van Rousseau. Binnenkort ziet het trio Lachaert-Coens-Bouchez hem, maar vooralsnog laat Rousseau niet in zijn kaarten kijken. In de entourage van de sp.a-voorzitter is te horen dat wat op tafel ligt allemaal nogal bric-à-brac is. Al wil Rousseau alles bekijken en staat hij altijd open voor oplossingen.

Paul Magnette is er nogal gerust op. Afgelopen weekend gaf Rousseau bij VTM niet de indruk dat een wig kan worden gedreven tussen de socialisten, ook al was de relatie tussen beide kameraden fel bekoeld na de mislukte poging een coronanoodregering op de been te brengen. De socialisten gaan ervan uit dat men uiteindelijk toch uitkomt bij hun voorstel van een klassieke tripartite. 'Dat is ons voorstel', gaf Di Rupo nog eens mee.

Bij de PS beseffen ze dat de verleiding groot kan zijn voor Rousseau zowel in de federale regering te stappen als in de Vlaamse regering in te breken.

Bij de PS beseffen ze wel dat de verleiding groot kan zijn voor Rousseau zowel in de federale regering te stappen als in de Vlaamse regering in te breken. 'Maar het zou vreemd zijn dat, als de inhoud voor de PS onvoldoende is, die dan wel voldoende zou zijn voor de sp.a', zo wordt ook vanuit de Keizerslaan, waar het hoofdkwartier van de PS ligt en waarnaar straks ook de sp.a verhuist, de druk op Conner Rousseau verhoogd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud