Advertentie

Regeringstop zet licht op groen voor nieuwe effectentaks

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem. ©BELGA

De regeringstop heeft een akkoord bereikt over een nieuwe effectentaks, die 420 miljoen euro moet opbrengen. Een antimisbruikbepaling laat de fiscus toe om op te treden als een effectenrekening wordt gesplitst om de taks te ontwijken.

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en zijn vicepremiers hebben in het kernkabinet een akkoord bereikt over een nieuwe effectentaks, die minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) op tafel had gelegd. De Croo wilde de knoop graag snel doorhakken, omdat zo'n vermogensbelasting vervelend is voor de liberalen, zeker nadat ze die hadden afgeschoten toen de PS en de N-VA daarover een deal hadden.

Hoe langer de discussie aansleepte, hoe meer kritiek er ook dreigde te komen vanuit de ondernemerswereld. Het grote verschil met de vorige versie van de effectentaks is dat nu ook vennootschappen de taks moeten betalen, als ze een effectenrekening van meer dan 1 miljoen euro aanhouden. Ondernemers die hun geld in de vennootschap houden en dat geld beleggen in aandelen, krijgen het gevoel dat de overheid weer aan hun appeltje voor de dorst knabbelt, zoals destijds met de liquidatiebonus onder de regering-Di Rupo.

Na een laatste overleg tussen de kabinetten is maandag beslist het licht op groen te zetten voor deze nieuwe versie van de effectentaks. De socialisten hadden erop aangedrongen dat de achterpoortjes in het voorstel van Van Peteghem nog werden gesloten, zodat de taks niet zou kunnen worden ontweken door een aandelenportefeuille te spreiden over verschillende effectenrekeningen, die elk onder 1 miljoen euro blijven. Uiteindelijk gingen ze akkoord met de antimisbruikbepaling die Van Peteghem had voorgesteld. Daardoor kan de fiscus optreden als een effectenrekening wordt gesplitst om de taks te ontwijken.

Ook de Franstalige liberalen deden nog moeilijk. Ze wezen erop dat de verwachte opbrengst van 420 miljoen euro het in het regeerakkoord vastgelegde evenwicht van een derde inkomsten, een derde besparingen, en een derde diverse inkomsten op de helling zet. Als doorgezet wordt met de effectentaks, moeten andere taksen uit de zopas ingediende programmawet worden geschrapt, klonk het bij de MR.

Een andere mogelijkheid was dat de opbrengst van de effectentaks naar een verlaging van de lasten op arbeid, bijvoorbeeld op overuren, zou gaan. Maar de Franstalige liberalen konden weinig uit de brand slepen. In het regeerakkoord is vastgelegd dat de effectentaks of 'solidariteitsbijdrage', zoals ze al wordt genoemd, naar de zorg moet gaan. Dat was de manier voor de liberalen om de taks verkocht te krijgen.

Steunmaatregelen

Naast het akkoord over de effectentaks bogen De Croo en zijn vicepremiers zich nog over een update van de economische steunmaatregelen die bedrijven moeten toelaten de tweede coronagolf zonder al te veel kleerscheuren door te komen.

Vicepremier en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) vindt dat de tijdelijke werkloosheid weer zonder voorwaarden kan worden toegekend aan werknemers die zonder werk vallen, zoals tijdens de eerste golf.

Een uitstel van betaling van de RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing lag eveneens op tafel. Dat uitstel van betaling moest de bedrijven al door de eerste golf leiden, maar in principe moesten de RSZ-bijdragen en de bedrijfsvoorheffing tegen 15 december worden betaald. Door de nieuwe golf is dat geen realistisch scenario meer.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud