Registratie asielzoekers verhuist naar Brussels Klein Kasteeltje

Het Klein Kasteeltje krijgt vanaf december een tijdelijke rol als registratiecentrum. ©Kristof Vadino

De hervorming van het asielsysteem loopt vertraging op. Het Klein Kasteeltje wordt tijdelijk ingeschakeld als draaischijf voor de registratie van asielzoekers en hun plaatsing in opvangcentra.

Het Klein Kasteeltje in het centrum van Brussel gaat in december na 32 jaar definitief dicht als opvangcentrum voor asielzoekers. De geplande verkoop wordt minstens een jaar uitgesteld. De oude legerkazerne geldt als plan B voor een nieuw aanmeldcentrum in Neder-Over-Heembeek. Dat zal ten vroegste in 2020 klaar zijn omdat de bouw vertraging oploopt.

De vraag is of ook die deadline haalbaar is. De stad Brussel geeft aan zich te vuur en te zwaard tegen de bouw te verzetten. Het getouwtrek dreigt opnieuw heibel te veroorzaken tussen de Brusselse burgemeester Philippe Close (PS) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Beide politici gingen deze zomer zwaar in de clinch over de migranten in het Maximiliaanpark aan Brussel-Noord.

De federale regering moest snel op zoek naar een oplossing omdat het huurcontract afloopt van het gebouw waar de registratie nu gebeurt, de WTC-torens aan station Brussel-Noord. De keuze viel op het Klein Kasteeltje als tussenoplossing. Ook de dispatching van de overheidsdienst Fedasil, die de asielzoekers een plaats in de opvang geeft, verhuist mee.

Noors model

Het Klein Kasteeltje krijgt vanaf december de rol die het nieuwe aanmeldcentrum in Neder-Over-Heembeek op termijn moet vervullen. De manier waarop asielzoekers zich moeten registreren, wordt hervormd naar Noors model. Een team Noorse experts geeft de Belgische collega’s ook advies. In het nieuwe model moeten asielzoekers zich eerst aanmelden in het Klein Kasteeltje. Meteen gebeurt een medische check-up en een veiligheidsscreening door de politie- of veiligheidsdiensten.

Er wordt ook gekeken of de asielzoekers zich niet eerst aangemeld hadden in een andere Europese lidstaat, wat België het recht geeft ze naar dat land terug te sturen. Vanuit het opvangcentrum kunnen de asielzoekers zich als kandidaat-vluchteling inschrijven in het hoofdkwartier van de vreemdelingendienst, die eind dit jaar verhuist naar het Pacheco-gebouw aan de Kruidtuin. De bedoeling is dat ze maximaal een week in het Klein Kasteeltje, dat oud en versleten is, verblijven en dat ze daarna doorstromen naar geschikte opvang.

De hervorming dient om de opvang kwaliteitsvoller en efficiënter te maken. Nu krijgen asielzoekers meteen een plek toegewezen, waardoor ze later vaak meerdere keren moeten verkassen omdat de opvang niet aangepast is aan kwetsbare profielen, met fysieke handicaps of mentale problemen.

Omvorming

Fedasil is begonnen met de omvorming van het Klein Kasteeltje. Er zitten nu nog 656 mensen, op een totale capaciteit van ruim 850. Er is puzzelwerk nodig om iedereen in andere centra onder te brengen. Sinds de asielcrisis in de zomer van 2015, toen de opvangcapaciteit verdubbeld werd, is de regering nog altijd bezig het aantal plaatsen af te bouwen. Er zijn er nu nog ongeveer 20.000.

In het Brussels stadsbestuur is er wrevel over de keuze voor het Klein Kasteeltje als plan B. Niet alleen wil de stad het centrum zo snel mogelijk platgooien om de site te herontwikkelen, ze vreest een mini-Maximiliaanpark in het midden van de stad.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect