Advertentie

Rekenhof scherp voor wetsvoorstel rond inzage geheime farmadeals

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block wil via Europese samenwerking sterker staan in onderhandelingen met de farmasector. ©BELGA

De financiële overheidswaakhond is kritisch over het voorstel waardoor het contracten in bepaalde gevallen en op vraag van het parlement zou kunnen inzien.

Onderhandelingen over dure, innovatieve weesgeneesmiddelen, voor patiënten die lijden aan zeldzame aandoeningen, verlopen in het geheim tussen een farmabedrijf en elke Europese lidstaat. De zogenaamde artikel 81-contracten zijn interessant voor producenten, omdat de lidstaten niet van elkaar weten hoeveel ze betalen voor een medicijn. De overheden spelen dat spel mee, uit vrees van bepaalde medicijnen verstoken te blijven.

De indieners van het wetsvoorstel (sp.a, PS, N-VA, Ecolo-Groen en DéFI, met steun van PVDA) willen dat het parlement aan het Rekenhof in bepaalde gevallen een onderzoeksopdracht kan geven om zo’n contract in te kijken, als de Kamer vreest dat er procedureel en budgettair iets niet helemaal in de haak is. Voor het kerstreces werd een advies gevraagd aan de juridische dienst van de Kamer en het Rekenhof.

Rekenhof kritisch

Nu blijkt dus dat het Rekenhof zich vragen stelt bij zo'n extra bevoegdheid. Het merkt op dat de Belgische regels een internationale uitzondering zouden vormen, ‘wat nefaste gevolgen zou kunnen hebben voor de overeenkomsten in de toekomst’. Het Rekenhof waarschuwt dat het geen vertrouwelijke informatie zal mogen delen, zoniet zouden de farmabedrijven het burgerlijk aansprakelijk kunnen stellen. En het voert aan dat het zelf niet over de farmacologische kennis beschikt om verzoeken tot onderzoek wetenschappelijk onderbouwd te beantwoorden.

‘Dat vragen we ook absoluut niet’, countert sp.a-parlementslid en mede-indiener Jan Bertels. ‘Aan de vertrouwelijkheid willen we niet raken. Bedrijfsgegevens zullen, zoals dat al het geval is, vertrouwelijk blijven en niet door individuele parlementsleden ingekeken mogen worden.’

Volgens Bertels is het uitsluitend de bedoeling om een budgettaire verificatie te kunnen laten uitvoeren door het Rekenhof, zoals bijvoorbeeld een toetsing van uitspraken over een behandelingskost door de bevoegde minister.

Via Raad van State

Het kwam dinsdag nog niet tot een stemming omdat de commissie bijna unaniem akkoord ging om eerst advies te vragen aan de Raad van State. ‘Binnen een maand volgt de eindstemming in het parlement’, aldus Bertels. Er lijkt een consensus te groeien om de inzage enkel te laten gelden voor toekomstige contracten.

Eind oktober raakte al bekend dat ons land en acht Europese landen via een centrale databank alle mogelijke informatie over geneesmiddelen en medicijnen die in ontwikkeling zijn zullen delen. Zo wil de Belgische overheid betere prijzen afdwingen voor de sociale zekerheid en via Europese samenwerking beter front vormen tegenover de farmasector.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud