Rekenhof wacht al 15 jaar op moderne boekhouding Koninklijke Schenking

©Photo News

Het Rekenhof was al in 2005 scherp voor de verouderde boekhouding van de Koninklijke Schenking. Eind november verklaarde minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) nochtans dat het Rekenhof de Schenking bij elke controle een clean sheet gaf.

De Kamercommissie Financiën en Begroting houdt woensdag een hoorzitting over de Koninklijke Schenking, het vehikel dat meer dan 7.500 hectare koninklijk vastgoed beheert. Die hoorzitting is het resultaat van de artikelenreeks Immo Royal die De Tijd, Knack, VRT NWS en Apache in november 2019 publiceerde.

Daarin werd onthuld dat de belastingbetaler meebetaalt voor het patrimonium van de Koninklijke Schenking, die nochtans zelfbedruipend moet zijn. Bovendien blijkt ze te werken met een kasboekhouding - een eenvoudig overzicht van de inkomsten en uitgaven - waarin geen waarde van activa staat opgegeven.

Op de hoorzitting komen Paul Buysse, de voorzitter van de Koninklijke Schenking, afgevaardigd bestuurder Philippe Lens en Hans D’Hondt, de voorzitter van het directiecomité van de federale overheidsdienst Financiën aan het woord. Ook een raadsheer van het Rekenhof tekent present. Formeel staat de Koninklijke Schenking onder toezicht van Financiën, dat daarvoor een beroep doet op het Rekenhof.

Eind november kreeg minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) in de Kamer vragen over de Koninklijke Schenking. ‘Het Rekenhof gaf systematisch bij elke controle een clean sheet’, zei De Croo.

Januari 2005

Maar De Tijd kon documenten inkijken die het Rekenhof de voorbije 15 jaar opstelde. Daaruit blijkt dat al in een verslag van januari 2005 opmerkingen staan.

‘De comptabiliteit wordt op een eenvoudige wijze gehouden en behelst noch een balans noch een resultatenrekening. Ze is opgebouwd rond de kasontvangsten en de kasuitgaven en laat vooral toe de evolutie van de bankrekening in de loop van het boekjaar te verantwoorden. Bovendien is geen enkele inventaris van het roerende en onroerende vermogen bijgevoegd’, klonk het.

In 2016 kwam het Rekenhof terug op het thema, in een rapport over de jaarrekeningen van de Koninklijke Schenking van 2013 en 2014. ‘De overgemaakte rekeningen gaan alleen over inkomsten en uitgaven. Ze bevatten noch het roerende, noch het onroerende patrimonium.’ Al signaleerde het Rekenhof ook een positieve evolutie. ‘In 2014 nam de Schenking een persoon in de arm om de boekhouding te moderniseren.’

In de volgende rapporten, over de jaarrekeningen 2015-2018, formuleerde het Rekenhof geen opmerkingen meer. ‘Dat komt omdat de Schenking in 2016 besliste over te schakelen van een kasboekhouding naar een dubbele’, reageert het Rekenhof. ‘Het proces dat in 2016 is begonnen met de gunning van de overheidsopdracht voor de software moet in 2020 worden afgerond.’

Het Rekenhof laat weten dat het intussen een inventaris van de onroerende goederen ontvangen heeft. Ook van de roerende goederen bestaat een inventaris.

De Croo 

Blijft de vraag waarom De Croo in november verklaarde dat het Rekenhof ‘systematisch bij elke controle van de Koninklijke Schenking een clean sheet’ gaf. Hij baseerde dat antwoord op de laatste vier beschikbare controleverslagen van het Rekenhof, zegt zijn woordvoerder. Daarin stonden geen opmerkingen.

‘In 2016 werd beslist de boekhoudkundige processen te moderniseren en te digitaliseren. Het Rekenhof werd voortdurend op de hoogte gehouden van de vorderingen. Mogelijk verklaart dat waarom het Rekenhof zijn opmerking niet heeft herhaald’, zegt de woordvoerder.

Herlees onze artikelenreeks op www.tijd.be/immoroyal

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud