Advertentie
Advertentie

Rekening 14 in vraag en antwoord

Wat is Rekening 14? En wat is het niet? Een overzicht.

Rekening 14 is een gelegenheidsproject van De Tijd, de KULeuven, de VRT en De Standaard om de verkiezingsprogramma’s van de Vlaamse partijen in vergelijkbare en heldere cijfers te gieten en de impact ervan te schetsen.

Wat wordt berekend?

In de eerste aflevering becijferen we de impact van de hervormingen die de partijen voorstellen in de personenbelastingen en de loonlasten. We geven aan welk deel van de bevolking dankzij de lastenverlagingen hun inkomen het sterkst ziet stijgen. We becijferen ook hoe die lastenverlaging de aanmoediging om (nog meer) te werken beïnvloedt.

Maandagochtend, 12 mei, leggen we op www.tijd.be uit welke impact de plannen voor kinderbijslag hebben voor arme en rijke gezinnen, kroostrijke en kleine gezinnen, eenouder- en klassieke gezinnen. Maandagmiddag houden we een videochat over de eerste resultaten van Rekening 14: kinderbijslag en belastingen.

Dinsdag 13 mei gieten we de plannen voor besparingen in vergelijkbare cijfers. Die resultaten leest u in de krant.

Woensdag 14 mei sluiten we af met een raming over de overheidsfinanciën. Waar wil een partij extra uitgeven en investeren? Waar komen er extra lasten of minder lasten? En is dat dan voldoende om de Europese doelstellingen voor een gezondere begroting te halen, zodat we eindelijk alleen maar het geld uitgeven dat we ook binnen krijgen?

Wat valt niet te berekenen?

Jobgroei is bijzonder moeilijk. Ook de effecten van BTW, vermogensbelastingen en vennootschapsbelasting zijn niet correct in te schatten, omdat ze afhangen van te veel variabelen. Ook de impact van pensioenhervormingen meten, is bijzonder moeilijk. Als iemand die dingen kan in België, is dat het federaal Planbureau. Maar dat kreeg helaas geen mandaat om de berekeningen te doen voor deze verkiezingen. Daarom zijn de berekeningen beperkt tot wat we zeker kunnen berekenen.

Wat is het grote voordeel van Rekening 14?

Dat de cijfers vergelijkbaar worden. Nu circuleren er cijfers over lastenverlagingen waarin partijen soms de maatregelen van Di Rupo I al meenemen, en soms niet. De ene partij baseert de vooruitzichten op de Vlaamse meerjarenbegroting, de andere op de prognoses van het Planbureau. Je kan ramingen ook laten variëren door prognoses te maken voor 2018, 2019, of 2020. Je kan ook cijfers al dan niet aanpassen voor inflatie. In Rekening 14 zijn alle cijfers op dezelfde manier berekend.

Een tweede voordeel is dat de impact van sommige maatregelen – zoals personenbelasting en kinderbijslag – duidelijker worden.

Hoe is Rekening 14 tot stand gekomen?

In oktober vorig jaar is gestart met een zoektocht naar partners en met een selectie tussen welke voorstellen kunnen worden becijferd en welke niet. Vervolgens is aan de politieke partijen een vragenlijst overgemaakt, waarin data werden gevraagd die nodig zijn voor de berekeningen en die niet altijd uit de verkiezingsteksten bleken. Na de berekeningen heeft iedere partij uitgebreid de kans gekregen om te reageren op de resultaten, en eventuele misvattingen bij te sturen.

Welke academici deden de berekeningen?

Een team onder leiding van KULeuven-professor André Decoster maakte de berekeningen. Naast André Decoster gaat het om Toon Vanheukelom, Kris De Swerdt, Willem Sas, Kevin Spiritus, Wouter Van Der Wielen en Pieter Vanleenhove.

Daarnaast waakte een academische expertengroep over de stevigheid van de resultaten. De groep bestond uit academici van de Universiteit Gent (Carine Smolders), Universiteit Antwerpen (Bea Cantillon, Frank Vandenbroucke), Universiteit Namen (Etienne De Callataÿ), KULeuven (Wim Moesen, Paul De Grauwe, Luc Sels, Stef Proost, Erik Schokkaert) en de begrotingsexpert van de Sociaal Economische Raad van Vlaanderen, Axel Mathot.

Is deze oefening al ooit eerder gebeurd?

Neen. Al jaren zijn er voorstellen om de partijprogramma's te laten doorrekenen door het Planbureau, zoals dat in Nederland gebeurt. Maar het komt er nooit van. Het is de bedoeling dat het voor het eerst zou gebeuren in 2019. Dat maakt dat het de eerste keer is dat de partijprogramma's - al is het maar gedeeltelijk - in vergelijkbare cijfers zijn gegoten.

Evalueert Rekening14 ook de partijvoorstellen?

Dat is uitdrukkelijk niet de bedoeling. Die keuze is aan de kiezer. Maar door de voorstellen in vergelijkbare cijfers te gieten, willen we die keuzemogelijkheden duidelijker maken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud