Advertentie

Na weken begrotingsgesprekken stijgt staatsschuld nog altijd

Het Waalse Pepinster, na de overstromingen van deze zomer.

In tegenstelling tot wat vorige week werd gezegd, stijgt de Belgische staatsschuld volgend jaar. Dat blijkt uit de begrotingscijfers die bij de Europese Commissie zijn ingediend. Ze schetsen een ander beeld dan wat de voorbije weken in de Wetstraat te zien viel.

De Belgische belastingbetalers zien volgend jaar hun staatsschuld dan toch niet afnemen. In het debat over de beleidsverklaring stelde federaal staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) vorige week in de Kamer nog dat de schuld zou dalen, al voegde ze eraan toe dat de laatste berekeningen nog bezig waren.

In de begrotingsdocumenten die de federale regering naar de Europese Commissie heeft gestuurd, blijkt echter dat de schuld volgend jaar wel degelijk stijgt: van 113,9 van het bruto binnenlands product (bbp) naar 114,3 procent.

De essentie

  • In tegenstelling tot eerdere aankondigingen stijgt de Belgische staatsschuld volgend jaar.
  • Dat komt omdat de Europese Commissie leningen voor relance, investeringen en steun na de overstromingen wel degelijk meetelt, ook al willen de federale, Vlaamse, Brusselse en Waalse overheid dat niet.
  • Alle andere EU-lidstaten met veel schulden, zoals Frankrijk, Spanje en Griekenland, doen volgend jaar wel hun staatsschuld dalen.

België is daarmee voor zover bekend de enige van de EU-lidstaten met zware schulden waar de schuldenlast in 2022 nog stijgt. In Frankrijk daalt ze, net zoals in Griekenland, Portugal en Spanje, blijkt uit het overzicht van de Commissie. De Italiaanse begrotingsplannen zijn nog niet gepubliceerd.

België is de enige van de EU-lidstaten met zware schulden waar de schuldenlast in 2022 nog stijgt.

Dat de Belgische staatsschuld toch stijgt, komt omdat de Europese Commissie alle leningen en uitgaven ook meetelt. In de communicatie van zowel de Vlaamse, de Brusselse, de Waalse als de federale regering gebeurde dat de voorbije weken iets soepeler. De begrotingsambitie die de voorbije weken in de Wetstraat klonk, is daarom veel minder terug te vinden in het rapport dat bij de Commissie is ingediend.

Oosterweel, overstromingen en metro

Zo kondigde de Vlaamse regering een tekort van 1,6 miljard euro aan, maar ze houdt daarbij geen rekening met 1 miljard euro aan uitgaven voor relance en de Oosterweelwerken in Antwerpen. De Waalse regering houdt volgens de EU-documenten bijna 3 miljard miljard euro buiten de begroting voor relance, de strijd tegen corona en de heropbouw na de overstromingen.

De Brusselse regering houdt een half miljard euro voor investeringen in de metro uit het budget. Ze zegt te streven naar een begrotingsevenwicht in 2024 'op een aantal strategische groeibevorderende investeringen na'. Ook de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap blijven volgend jaar in het rood gaan.

De N-VA merkte maandag op dat uit de documenten ook blijkt dat de federale regering zelf nauwelijks een inspanning heeft gedaan. In het recentste rapport van het monitoringcomité, ter voorbereiding van de begrotingsgesprekken, stond op 23 september dat de federale overheid als ze niets ondernam afstevende op een tekort van 16,7 miljard euro in 2022. In de documenten voor de Commissie is dat 16,6 miljard geworden. Dat maakt dat de federale regering maar 0,03 procent van het bbp zou hebben bespaard, zegt de N-VA.

De redenering klopt gedeeltelijk, maar niet volledig. Dat komt omdat sommige inspanningen - zoals de effectentaks - al door het monitoringcomité waren meegerekend toen de gesprekken nog moesten starten. Maar het betekent ook dat de echte besparingen waarover nadien werd beslist, grotendeels zijn tenietgedaan door nieuw beleid.

Het gebrek aan begrotingsambitie blijkt ook uit de uitgaven zelf. In de bij de Commissie ingediende documenten staat hoe groot het collectieve gat was toen bij alle regeringen in België de begrotingsgesprekken moesten beginnen: 4,7 procent van het bbp. Na wekenlange gesprekken is dat gat niet kleiner maar groter geworden: 4,9 procent van het bbp.

Desalniettemin is - dankzij de rugwind van het economisch herstel - het begrotingstekort van alle overheden in België samen van 8,1 naar 4,9 procent van het bbp gedaald. Maar de staatsschuld stijgt nog altijd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud