Reynders: 'Extra besparingen nodig'

Didier Reynders zegt dat het sociaal overleg na de algemene staking van 15 december opnieuw moet opgestart worden. ©BELGA

MR-vicepremier Didier Reynders voelt niets voor de door CD&V gewenste vermogenswinstbelasting. En hij zegt dat bij de begrotingscontrole in het voorjaar nieuwe inspanningen nodig zijn, eerder dan dat de regering cadeaus kan uitdelen.

Didier Reynders kreeg afgelopen zomer een klap te verwerken. Hij ging ervan uit dat hij Europees commissaris zou worden. Maar na een coup de théâtre werd beslist de CD&V’ster Marianne Thyssen naar Europa te sturen. Tegelijk werd zijn grote droom om premier te worden aan diggelen geslagen door zijn partijgenoot en eeuwige rivaal Charles Michel.

Maar Reynders lijkt dat hoofdstuk te hebben afgesloten. Hij concentreerde zich de afgelopen weken op zijn job als minister van Buitenlandse Zaken. De komende dagen reist hij naar Kiev en Moskou, waar hij onder andere een ontmoeting heeft met zijn Russische evenknie Sergei Lavrov. Maar Reynders zou Reynders niet zijn, mocht hij geen mening hebben over wat zich op de Belgische politieke scène afspeelt. In zijn eerste politieke interview sinds de verkiezingen legt hij uit hoe hij een en ander bekijkt.

De regering kende een moeilijke start. Hoe verklaart u dat?
Didier Reynders: ‘Deze regering heeft drie uitdagingen. Ten eerste moet de N-VA stoppen met verklaringen af te leggen waarmee ze zuurstof geeft aan de oppositie in Franstalig België. Dat vicepremier Jan Jambon voor een groep studenten verklaart dat er op zijn kabinet geen Belgische vlaggen hangen, bijvoorbeeld. Dat moet stoppen, want het is vooral de MR die daar in Franstalig België schade van ondervindt.’

‘Voorts moet het sociaal overleg na de algemene staking van 15 december opnieuw opgestart worden.’

‘Ten derde moet iedereen zich houden aan de uitvoering van het regeerakkoord. Er kunnen kleine aanpassingen gebeuren aan de akkoorden die we tijdens de regeringsonderhandelingen hebben gesloten, maar aan de gekozen richting kan niets veranderen. Dat moet iedereen beseffen, ook CD&V. Ik begrijp dat zij meer dan de andere regeringspartijen onder druk staan van het ACW. Maar iedereen moet zich aan het regeerakkoord houden.’

Neemt CD&V de rol van de PS over?
Reynders: ‘Nee, maar het is wel de meest linkse partij in de regering. Dat was al tijdens de onderhandelingen zo. Maar CD&V mag niet vergeten dat ze al een aantal punten binnengehaald heeft in het regeerakkoord. Iedereen moet zich aan dat akkoord houden.’

Dus geen vermogenswinstbelasting, waar CD&V nochtans op aandringt?
Reynders: ‘Kijk, ik heb 15 jaar in de regering gezeten met socialisten. In die periode heb ik telkens nee gezegd tegen een vermogensbelasting. Nu we voor het eerst zonder socialisten regeren, gaan we die socialistische fantasieën toch niet invoeren?’

CD&V-vicepremier Kris Peeters hoopt nochtans op die manier het sociaal overleg te reanimeren.
Reynders: ‘We gaan toch geen symbolische belasting invoeren om de sociale partners weer aan tafel te krijgen? Belastingen zijn geen symbolen, hè.’

En wat met een taxshift? Die staat wel in het regeerakkoord.
Reynders: ‘Dat klopt en we moeten daar een debat over hebben, maar niet nu. De manier waarop het debat nu wordt gevoerd is verkeerd. Ik hoor alleen maar praten over een verhoging van de belastingen en niet over een verlaging. Het gaat voortdurend over een meerwaardebelasting of de aanpak van bedrijfswagens. Maar ik hoor niemand zeggen dat de belastingen op arbeid in de eerste plaats omlaag moeten.’

‘Ik wacht op een voorstel van de minister van Financiën (de N-VA’er Johan Van Overtveldt, red.) om de lasten op arbeid te verlagen. Pas daarna kan er een debat komen over de financiering ervan. Die moet in de eerste plaats komen van verdere besparingen en in de tweede plaats van een shift. Maar dat kan ook een shift zijn naar btw of accijnzen. En eventueel naar kapitaal. Maar u mag niet vergeten dat kapitaal al zwaar belast wordt in ons land.’

Nochtans is dat de grootste klacht van de vakbonden die maandag Brussel platleggen: de inspanningen zijn ongelijk verdeeld.
Reynders: ‘Kijk, ik ben bereid te praten over het regime voor bedrijfswagens. Maar dan moet men die werknemers wel een nettoloonsverhoging aanbieden die evenwaardig is. Dat zou een echte taxshift zijn. Maar telkens er een debat ontstaat over bedrijfswagens, stel ik vast dat er alleen gesproken wordt over de taks en nooit over de shift.’

De bonden zijn voorlopig niet bereid aan tafel te komen. Het is niet uitgesloten dat de betogingen blijven duren, ook na de algemene staking van 15 december.
Reynders: ‘Na 15 december zal vlug duidelijk worden of de bonden bereid zijn te praten of niet. Als dat niet het geval is, is het duidelijk dat er politieke motieven achter de acties zitten. De regering is bereid te praten. Er is marge, maar we gaan belangrijke beslissingen, zoals de indexsprong, niet terugdraaien.’

Op die indexsprong komt nochtans veel kritiek, omdat hij de koopkracht aantast.
Reynders: ‘Met de indexsprong verlagen we niet alleen de lasten voor de bedrijven, maar het is ook een besparing voor de overheid. Als we dat niet doen, moeten we elders besparen. De PS en het cdH hebben kritiek op de indexsprong, maar ze gebruiken het geld in de Waalse regering wel om hun begroting op orde te krijgen.’

België kreeg van Europa een ultimatum over de begroting. Tegen maart moeten we aantonen dat de begroting en de schuld onder controle zijn. Hoe zal de regering daarop anticiperen?
Reynders: ‘Dat toont aan dat de begrotingscontrole van het voorjaar nodig zal zijn om zaken bij te sturen, niet om cadeaus uit te delen.’

Volgens minister van Financiën Johan Van Overtveldt zijn geen nieuwe maatregelen nodig.
Reynders: ‘Het klopt dat we in eerste instantie de geplande maatregelen moeten uitvoeren. Maar het ziet ernaar uit dat nieuwe inspanningen nodig zullen zijn, zodat we het begrotingstraject kunnen aanhouden.’

Was u eigenlijk niet liever zelf premier geworden?
Reynders: ‘Ik heb altijd gezegd dat er verschillende mogelijkheden waren. Maar op een bepaald moment heeft men aan Charles Michel gevraagd een regering te vormen. Hij is daarin geslaagd. Dus was hij de meest logische keuze.’

U bent zowat de enige MR-minister met ervaring in de regering. Is de onervarenheid van tal van MR-ministers geen probleem?
Reynders: ‘Ik compenseer dat.’ (lacht)

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud