Reynders: 'Jaarlijkse mensenrechtenscreening voor alle lidstaten'

Didier Reynders vertrekt na 15 jaar als vicepremier uit de Belgische politiek. ©Photo News

De rechtsstaat en de mensenrechten laten respecteren in heel Europa: met die missie trekt Didier Reynders (MR) de Europese Commissie in. 'Ik maak jaarlijks een rapport op van de toestand in alle lidstaten. Problemen kunnen overal voorvallen, ook in België.'

Minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, vicepremier en federaal informateur Didier Reynders (MR) weet wat hij in Europa gaat doen. Hij wordt Europees commissaris voor Justitie en, belangrijker, Rechtsstaat. Dat laatste heeft een gevaarlijke politieke angel. Landen als Hongarije en Polen vochten de voorbije jaren flinke robbertjes uit met Reynders' voorganger Frans Timmermans over de stand van hun democratie.

U hebt niet uw geliefde portefeuille Financiën gekregen, maar Justitie en Rechtsstaat. Bent u daar tevreden mee?

Didier Reynders: 'Het waren de twee opties die ik met voorzitter Von der Leyen besproken heb. Het bericht van vorige week dat ik de bevoegdheid Begroting zou krijgen, was niet meer dan gespin. Al snel wist ik dat er een akkoord was om Financiën aan een socialist te geven. Maar de rechtsstaat en mensenrechten liggen me even na aan het hart.'

Er zijn een aantal politieke evoluties die we moeten in de gaten houden, met de opkomst van extreemrechts, extreemlinks en populisten.
Didier Reynders
Europees Commissaris

'Al drie jaar voer ik als minister van Buitenlandse Zaken in de Europese Raad voor Algemene Zaken actie om tot een zogenaamde ‘peer review’ van alle lidstaten te komen. Nu heb ik de missie van mevrouw Von der Leyen gekregen om dat werk voort te zetten en de taak van commissaris Frans Timmermans over te nemen. Ik zal de eerste twee werkjaren alle lidstaten bezoeken en elk jaar een rapport van de rechtsstaat en mensenrechten in elk land opmaken. In mijn andere bevoegdheid Justitie zit onder andere het beheer van de directie Justitie met de gerechtelijke coördinatie en samenwerking met de lidstaten rond internationale criminaliteit en terrorisme. En de bescherming van de consumenten op het internet, de bescherming van data (GDPR) en internationale transacties. Het is een hele boterham.'

U neemt dus ook de strijd met Polen en Hongarije over de ‘rule of law’ over van Frans Timmermans. Gaat u op hetzelfde elan door of kiest u voor de zachtere aanpak?

Reynders: 'Het wordt niet gemakkelijk en daarom hamer ik erop meer in te zetten op preventie. Europa heeft nu maar één wapen om op te treden tegen waar het scheef loopt met mensenrechten, het zogenaamde Artikel 7. Maar dat is een atoombom, waarbij het lidmaatschap van een land kan geschorst worden. Vandaar dat ik wil inzetten op een jaarlijks rapport, waarbij alle lidstaten op dezelfde manier behandeld worden. Problemen kunnen overal voorvallen, ook in België.' (lachje)

Welke mensenrechten zijn er in gevaar in Europa?

Reynders: 'Er zijn een aantal politieke evoluties die we moeten in de gaten houden, met de opkomst van extreemrechts, extreemlinks en populisten. En er zijn in enkele landen problemen geweest met gerechtelijke hervormingen, persvrijheid en zelfs criminele feiten tegen journalisten. Vandaag wordt er alleen een verificatie van mensenrechten gedaan als een land wil toetreden tot de EU. We moeten dat regelmatiger maken. De EU is niet alleen een economische, maar ook een politieke unie op basis van gemeenschappelijke waarden. Die moeten we ook laten respecteren.'

U was 15 jaar vicepremier, maar wordt nu geen vicevoorzitter. Steekt dat?

Reynders: 'Neen. Er is gekozen voor een systeem met twee topvicevoorzitters en een aantal vicevoorzitters voor de coördinatie die geen directie onder zich hebben. Ik ben bevoegd voor de directie Justitie.'

Wanneer vertrekt u nu exact als informateur en minister?

Reynders: 'Onze informatieopdracht loopt begin oktober af en ik hoop echt dat de twee grootste partijen, de N-VA en de PS, vanaf dan de weg naar een nieuwe federale regering kunnen inslaan.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect

Gesponsorde berichten

n