Slechte zorg levert ziekenhuis geld op

(foto belga)

Sommige ziekenhuizen hebben veel meer dan andere te maken met ziekenhuisinfecties en hervallende patiënten. Zelf worden ze daar niet slechter van. Het levert hun zelfs extra geld op.

De Gentse hoogleraar gezondheidseconomie Lieven Annemans heeft samen met vier collega’s in kaart gebracht hoeveel die twee fenomenen aan de Belgische ziekteverzekering kosten. Ze hielden daarvoor een representatief staal van 45 ziekenhuizen tegen het licht.

Infecties, opgelopen tijdens een ziekenhuisverblijf, zijn een van de grootste problemen voor de gezondheidszorg. Annemans berekende dat 5,9 procent van alle opnames in ons land te maken heeft met zo’n infectie. Dat komt neer op ruim 218.000 opnames per jaar.

Jaarlijks kosten die aan de gezondheidszorg meer dan een half miljard euro (533 miljoen

). Dat is veel meer dan eerdere ramingen die uitkwamen op 290 miljoen euro. Maar die gingen enkel uit van de extra dagen verblijf in het ziekenhuis. Het nieuwe onderzoek houdt ook rekening met de extra uitgaven aan geneesmiddelen en onderzoeken.

Zeer opmerkelijk zijn de grote verschillen tussen de ziekenhuizen. Bij de ‘beste leerling uit de klas’ had slechts 3,77 procent van de opnames te maken met een ziekenhuisinfectie. Aan het andere eind van het spectrum staat een ziekenhuis waar dat aandeel oploopt tot 9,78 procent.

Wederopnames

Hoogleraar Annemans en zijn collega’s komen tot ongeveer dezelfde conclusie voor patiënten die opnieuw opgenomen moeten worden. In het hele staal moest 1,5 procent van de ‘genezen’ patiënten binnen een maand na hun vertrek uit het ziekenhuis met dezelfde klacht opnieuw opgenomen worden. Na drie maanden was dat al opgelopen tot 2,1 procent.

De jaarlijkse kostprijs van die wederopnames loopt op tot 280 miljoen euro. Ook daar zijn grote variaties. In het best presterende ziekenhuis moest slechts 1,17 procent van de patiënten binnen drie maanden weer opgenomen worden. Maar er was er ook een waar dat voor 6,4 procent van de patiënten het geval was.

‘Die verschillen tussen de ziekenhuizen kunnen niet verklaard worden door de verschillen tussen hun patiënten’, zegt Annemans. ‘We hebben een correctie doorgevoerd voor de aard van de diagnose.’

Het ergste is dat er in ons financieringssysteem nu geen enkel element zit dat de goede leerlingen beloont en de slechte bestraft. Integendeel, als een ziekenhuis onzorgvuldig omspringt met de hygiëne, waardoor patiënten extra zorg nodig hebben, kost dat de ziekteverzekering geld, maar het ziekenhuis heeft meer inkomsten.’

Bij de wederopnames speelt ook mee dat ziekenhuizen sterk onder druk gezet worden om opnames zo kort mogelijk te houden. Als je daar te ver in gaat, vergroot het risico dat mensen niet helemaal genezen naar huis worden gestuurd. ‘Maar je hebt ook ziekenhuizen die bewust de boel belazeren’, zegt de gezondheidseconoom. ‘Er zijn gevallen bekend waarbij ze een patiënt bewust ontslaan om hem na een paar dagen weer op te nemen. Dat ziekenhuis scoort dan goed in de statistieken. Want het heeft zogezegd gemiddeld korte verblijfsperiodes.’

Het wegwerken van de excessen kan flink wat geld opleveren, berekende Annemans. Als we erin slagen de slechtst presterende helft van de ziekenhuizen op het peil te brengen van het ziekenhuis dat net in de helft van de verdeling zit, worden de uitgaven voor ziekenhuisinfecties met ruim 61 miljoen euro verminderd. Bij de wederopnames wordt dan bijna 32 miljoen euro bespaard.

‘De instrumenten daarvoor worden in het buitenland al uitgeprobeerd’, zegt Annemans. ‘Voer kwaliteitscriteria in die ziekenhuizen met goede praktijken, bijvoorbeeld inzake het voorkomen van ziekenhuisinfecties, belonen. En vervang de vergoeding per opname door een systeem waarbij een ziekenhuis vergoed wordt voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een maand. Als de patiënt in die periode weer opgenomen moet worden, krijgt het ziekenhuis daarvoor dan geen extra geld.’

De gezondheidseconoom lanceert de voorstellen bewust in de aanloop naar de begrotingscontrole. ‘Ze bewijzen dat je kan besparen in de gezondheidszorg en tegelijk de kwaliteit kan verbeteren.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud