Slechts 1 op 1.000 meerwaarden op aandelen wordt belast

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) ©Photo News

Tussen 2012 en 2016 heeft de fiscus 76 keer de meerwaarde belast bij de verkoop van aandelen. Dat bracht nog geen 5 miljoen euro op. ‘Dit is een echte loterij’, klaagt de sp.a.

Weinig mensen weten het, maar in ons land bestaat wel degelijk een meerwaardebelasting voor wie aandelen verkoopt. Wie winst boekt door speculatie, moet daar in principe een taks van 33 procent op betalen. Maar die meerwaarde wordt niet belast als beleggers als een goede huisvader gehandeld hebben. In het jargon heet dat wanneer ‘de meerwaarde gerealiseerd is buiten het normaal beheer van een privaat patrimonium en buiten enige beroepsactiviteit om’.

Maar in de praktijk worden meerwaarden heel uitzonderlijk belast, blijkt uit cijfers die Kamerlid Peter Vanvelthoven (sp.a) opvroeg bij minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). In de periode 2012-2016 betaalden 76 mensen samen 4,7 miljoen euro meerwaardebelasting.

De invoering van een algemene meerwaardebelasting zou een einde maken aan de huidige loterij.
peter vanvelthoven
sp.a-kamerlid

Volgens berekeningen van de studiedienst van de sp.a worden evenwel veel meer meerwaarden gerealiseerd. Volgens de sp.a-studiedienst kon tussen 2012 en 2016 4,7 miljard euro geïnd zijn, mochten alle meerwaarden belast worden die bij de verkoop van beursgenoteerde aandelen gerealiseerd zijn. 

Loterij

De sp.a herhaalt daarom haar pleidooi om werk te maken van een volwaardige meerwaardebelasting. ‘Het onderscheid tussen wat normaal en abnormaal beheer is van een aandelenportefeuille zorgt al decennia voor discussie, onduidelijkheid en rechtszaken. Door de invoering van een algemene meerwaardebelasting komt een einde aan de huidige loterij’, zegt Vanvelthoven. ‘Een belastingvrijstelling op meerwaarden is onrechtvaardig, een loterij zoals vandaag het geval is, is nog onrechtvaardiger.’

Om tot een meer rechtvaardige fiscaliteit te komen, legde de regeringspartij CD&V in deze regeerperiode een voorstel op tafel voor een algemene meerwaardebelasting. Wie een meerwaarde op aandelen boekt, zou daar 30 procent belastingen op moeten betalen. De partij voorzag wel in een belastingvrijstelling voor meerwaarden tot 50.000 euro, te spreiden over tien jaar. 

Maar dat voorstel werd afgeschoten door Open VLD en de N-VA. Open VLD is van mening dat investeringen in aandelen eerder moeten worden aangemoedigd dan ontmoedigd. De N-VA kantte zich minder sterk tegen zo’n belasting. Maar de partij zei wel te vrezen dat de invoering van zo’n nieuwe belasting het makkelijk maakt om die later te verhogen.

Verkiezingsthema

4,7 miljoen
meerwaardebelasting
In de periode 2012-2016 betaalden 76 mensen samen 4,7 miljoen euro meerwaardebelasting.

De kans is groot dat het debat over een meerwaardebelasting terugkeert in de aanloop naar de verkiezingen van 2019. Want ondanks het protest tegen zo’n belasting maakt ze wel deel uit van de belastinghervorming die de Vlaamse liberalen willen. Open VLD  stelt een vlaktaks van 30 procent voor. Niet alleen inkomsten uit arbeid, maar ook uit meerwaarden en huur zouden aan 30 procent belast worden. 

Ook in de belastingplannen van CD&V staat een meerwaardebelasting. De partij is voorstander van een dual income tax, een tweeledig belastingsysteem met een verschillend belastingtarief waarbij de inkomsten opgesplitst worden in twee categorieën: de inkomsten uit arbeid of uitkeringen enerzijds en de inkomsten uit vermogen zoals aandelen, obligaties, spaargeld en huur anderzijds.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud