Advertentie

Slechts één maand straf voor zieke die terugkeer boycot

Na maandenlange discussies heeft de regering-Michel een akkoord gesloten over sancties bij de re-integratie van langdurig zieken naar werk. ©BELGA

Langdurig zieken die hun terugkeer naar werk boycotten, verliezen tot 10 procent van hun uitkering. Bedrijven die onvoldoende meewerken, met uitzondering van kmo's, kunnen een boete krijgen van 800 euro.

Na maanden van discussie binnen de federale regering hebben de meerderheidspartijen vrijdagochtend op de ministerraad een akkoord gesloten over het sanctioneren van langdurig zieken die volgens artsen nog kunnen terugkeren naar de werkvloer maar daarvoor te weinig inspanningen leveren. Ook bedrijven die te weinig moeite doen, krijgen een boete.

Over de grote lijnen van het akkoord raakte de regering-Michel het al eens, zo meldde De Tijd vorige week. Zieken die te weinig inspanningen leveren, verliezen 5 à 10 procent van hun ziekte-uitkering. Wie zijn papieren niet invult, levert gedurende één maand 5 procent van zijn uitkering in. Wie niet opdaagt voor een gesprek met de begeleidende arts, verliest een maand lang 10 procent.

Lichte sanctie

Door te kiezen voor een sanctie van slechts één maand kiest de regering-Michel voor een lichte straf. 'We willen mensen vooral stimuleren om opnieuw aan het werk te gaan. Daarvoor is in sommige gevallen een stok nodig, maar we willen daar niet te hard mee slaan', klinkt het in de meerderheid.

Bedrijven die de re-integratie onmogelijk maken, kunnen een boete krijgen van 800 euro per zieke werknemer. Ondernemingen die een valabele reden hebben om niet mee te werken aan de re-integratie, hoeven geen sanctie te vrezen.

Vrijstelling voor kmo's

Er was wel nog discussie over de vraag of en in welke mate kleine bedrijven moesten worden ontzien. Ook daarover is er nu een akkoord: ondernemingen met minder dan 50 werknemers krijgen een vrijstelling en hoeven geen boete te vrezen. Over een jaar wordt de maatregel geëvolueerd en wil de regering nagaan of bedrijven met meer dan 20 werknemers er de kantjes niet hebben afgereden.

Naast de zieken zelf en hun bedrijven worden ook artsen responsabiliseerd. De overheid zal nagaan welke artsen abnormaal veel werknemers thuis laten blijven en die zullen daar op worden aangesproken.

Re-integratie naar werkvloer

Sinds eind vorig jaar worden zieken die volgens artsen mits enkele begeleidende maatregelen nog kunnen werken opnieuw naar de werkvloer begeleid. Tot nog toe kregen zieken en bedrijven die niet aan die terugkeer meewerken geen sanctie. Bij het gebrek aan een stok achter de deur brengt de maatregel evenwel niet het beoogde geld op, waardoor de roep naar sancties almaar luider klonk.

De sancties waarover een akkoord is bereikt, zijn minder verregaand dan in een voorstel dat minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) eerder op tafel legde. Zij stelde voor om bedrijven boetes tot 4.000 euro op te leggen en tot een kwart van de uitkering van werkonwillige zieken te knippen.

Grote uitdaging sociale zekerheid

Het indijken van de almaar toenemende stroom van langdurig zieken is een van de grootste uitdagingen voor de sociale zekerheid. Momenteel zitten in ons land zo’n 400.000 mensen langer dan een jaar langdurig ziek thuis. Dat zijn er ruim de helft meer dan tien jaar geleden. De uitgaven voor de langdurig zieken slorpen daardoor al meer geld op dan die voor de werklozen.

Voor alle duidelijkheid: wie ernstig ziek is, hoeft niets te vrezen. Enkel wie volgens artsen nog restcapaciteit heeft, wordt terug naar de werkvloer begeleid. In Nederland gebeurt dat bijvoorbeeld al jaren. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud