Sp.a blaast effectentaks nieuw leven in

Joris Vandenbroucke, Kamerlid van de sp.a. ©BELGA

Het wetsvoorstel van de socialisten viseert onder meer effecten op naam, maar wil alleen de schijf boven 500.000 euro effectief belasten.

De sp.a-Kamerleden Joris Vandenbroucke en Jan Bertels hebben een wetsvoorstel ingediend om een taks van 0,15 procent in te voeren op effectenportefeuilles van minstens 500.000 euro. Die belasting voor natuurlijke personen zou in de plaats komen van de gelijkaardige taks op effectenrekeningen die het Grondwettelijk Hof in oktober heeft vernietigd.

De hoge rechtbank noemde de taks op effectenrekeningen ongrondwettig, omdat sommige financiële instrumenten belastbaar waren en andere niet. Aandelen, obligaties en beleggingsfondsen op een effectenrekeningen waren belastbaar. Effecten op naam waren vrijgesteld, net als opties, futures en swaps.

Wie werkt, betaalt tot 50 procent belasting, terwijl meerwaarden niet belastbaar zijn.
Joris Vandenbroucke
Kamerlid voor de sp.a

Bovendien signaleerde het Grondwettelijk Hof dat de taks omzeilbaar was door het aantal titularissen van een effectenrekening te verhogen. Met enkele aanpassingen wil de sp.a die juridische bezwaren opvangen.

Waarom dient de sp.a nu een voorstel in?

'We willen een signaal geven dat we werk maken van eerlijke fiscaliteit', zegt Vandenbroucke. 'Wie werkt, betaalt tot 50 procent belasting, terwijl meerwaarden niet belastbaar zijn.'

De twee indieners verwijzen in de toelichting van het voorstel naar de bezorgdheid over de overheidsfinanciën. 'Het is niet aangewezen de begroting verder te laten ontsporen.' Ze merken op dat de vernietiging van de taks een gat van meer dan 200 miljoen euro in de begroting slaat.

Wat is het verschil met de vernietigde taks?

Een eerste belangrijk verschil is dat de sp.a met het voorstel geen effectenrekeningen maar effecten viseert. Het gevolg is dat ook effecten op naam belastbaar zijn. De aandelen van veel kleine en middelgrote ondernemingen zijn op naam. Ook afgeleide producten zoals opties, futures en swaps zijn belastbaar. De belastbare basis wordt dus sterk verbreed.

500.000 euro
Belastbaar bedrag
De sp.a wil alleen de schijf boven 500.000 euro belasten.

Maar de sp.a wil alleen de schijf boven 500.000 euro belasten. Onder de vernietigde wet moesten belastingplichtigen met een effectenrekening van minstens 500.000 euro 0,15 procent taks betalen vanaf de eerste euro.

Als een belegger een effectenportefeuille heeft van 600.000 euro, betaalt hij in het voorstel van de sp.a slechts 150 euro taks (0,15 procent op 100.000 euro) in plaats van 900 euro (0,15 procent op 600.000 euro).

Buitenlanders met een effectenrekening in België worden vrijgesteld. Dat was niet het geval onder de vernietigde belasting.

Wie moet de taks innen?

De banken zullen net als bij de vernietigde taks belasting innen bij klanten met effectenrekeningen. Als een effectenrekening meerdere titularissen had, veronderstelden de banken dat iedere titularis een gelijk deel van de rekening bezat. Onder het sp.a-voorstel moeten de banken elke titularis van een rekening vragen welk deel hij of zij van de rekening bezit.

Net zoals vroeger zullen de banken de belasting innen vanaf de eerste euro. Beleggers die gebruik willen maken van de vrijstelling van de eerste schijf van 500.000 euro zullen de teveel betaalde belasting moeten terugvorderen via de belastingaangifte.

Dat betekent dat ze hun anonimiteit gedeeltelijk prijsgeven. Wie beroep doet op de vrijstelling signaleert aan de fiscus dat hij een effectenportefeuille heeft van minstens 500.000 euro.

De banken kunnen geen taks innen op effecten op naam. Beleggers die effecten op naam bezitten, moeten daarom een aangifte doen en dus hun anonimiteit prijsgeven.

Hoeveel moet de taks opbrengen?

De sp.a verwacht dat de voorgestelde taks ongeveer evenveel opbrengt als de vernietigde taks. 'Ons voorstel heeft twee tegengestelde gevolgen.' De vrijstelling van de eerste schijf van 500.000 euro drukt de opbrengst, maar de verbreding van de belastbare basis verhoogt de opbrengst.

De taks op effectenrekeningen heeft het eerste jaar meer dan 240 miljoen euro opgebracht. De banken hebben eind 2018 ruim 226 miljoen geïnd en doorgestort. De fiscus ontving de rest in 2019 via meer dan 5.000 aangiften door beleggers.

Wanneer wordt het voorstel besproken?

Vandenbroucke zegt dat de sp.a bij de eerste gelegenheid zal vragen het wetsvoorstel op te nemen in de agenda van de commissie Financiën. Dat gebeurt wellicht in februari. Dan kan de bespreking starten.

Is er voldoende steun voor dit voorstel?

Dat is niet duidelijk. 'We zullen andere partijen contacteren wanneer het voorstel wordt geagendeerd', zegt Vandenbroucke. Een belangrijke vraag is of de onderhandelingen over de vorming van een federale regering een invloed hebben. Het is mogelijk dat partijen op de rem gaan staan om die onderhandelingen niet te bemoeilijken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect