Sp.a wil verlaging bedrijfsbelasting opschorten

sp.a-parlementslid Jan Bertels ©BELGA

De oppositiepartij sp.a lanceert een wetsvoorstel om de laatste fase van de verlaging van de vennootschapsbelasting op te schorten. ‘Zolang de begroting blijft ontsporen, is dit een onverantwoorde uitgave’, zegt Kamerlid Jan Bertels.

De commissie-Financiën van de Kamer begint morgen met haar werkzaamheden. Een van de eerste agendapunten is de verslechtering van de budgettaire toestand sinds de val van de regering. Volgens het jongste rapport van het monitoringcomité loopt het begrotingstekort zonder bijsturingen op tot 8,1 miljard euro in 2020 en tot 11,4 miljard in 2024.

De sp.a vindt dat het parlement niet kan stilzitten in afwachting van een nieuwe regering. ‘Terwijl de begroting ontspoort, stijgen de fiscale bijdragen van de gezinnen en dalen die van de bedrijven’, zegt Bertels.

Zolang de begroting blijft onsporen, is dit een onverantwoorde uitgave
Jan Bertels
sp.a-Kamerlid

Volgend jaar gaat normaal de laatste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting in, waarbij het tarief voor de grote bedrijven verder daalt van 29 naar 25 procent.

‘Die moest normaal worden gedekt door de afschaffing van de notionele intrestaftrek. Maar door de daling van de rente brengt die aanzienlijk minder op dan gepland. Wij stellen voor de hervorming te bevriezen zolang we geen zicht hebben op hoe erg de toestand is. Voor de bedrijven is de fiscale druk op dit moment echt het probleem niet. De belastingverlagingen van de regering-Michel zijn vooral de winstmarges van de bedrijven ten goede gekomen’, besluit Bertels.

De hervorming van de vennootschapsbelasting kwam uit de koker van voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Hij spreekt van een slag in het gezicht van de bedrijven. ‘Het ondernemersklimaat aantasten bij een terugval van de economie is een zeer slecht idee’, zegt het Europees Parlementslid. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud