'Spilindex wordt al in augustus overschreden'

De Financietoren in Brussel

De spilindex voor de overheidswedden en sociale uitkeringen zal al in augustus 2016 overschreden worden. Dat stelt het Federaal Planbureau in zijn nieuwe inflatievooruitzichten.

Als gevolg daarvan zouden de sociale uitkeringen in september 2016 en de wedden van het overheidspersoneel in oktober 2016 met 2 procent stijgen. Het Planbureau ging er eerder van uit dat de spilindex pas in december 2016 overschreden zou worden.

Het Planbureau houdt nog steeds rekening met een gemiddelde jaarinflatie van 0,5 procent in 2015. Voor 2016 verwacht het een inflatie van 1,6 procent, waar dat eerder 1,5 procent was. In 2014 bedroeg de geldontwaarding amper 0,34 procent.

De laatste overschrijding van de spilindex dateert van november 2012. Maar zoals bekend besliste de federale regering tot een indexsprong, om de concurrentiepositie van de Belgische bedrijven te verbeteren. Voor de indexsprong in voege kwam, sprak het Planbureau van een overschrijding van de spilindex in januari 2016.

De hoger dan verwachte inflatie kan ook gevolgen hebben voor de loonontwikkeling in de privésector. Maar het indexeringsmechanisme verschilt van sector tot sector.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud