Staat opnieuw veroordeeld voor discriminatie van spaarboekjes

De fiscus in ons land krijgt opnieuw een tik op de vingers. ©Photo News

De rechtbank van Brugge tikt de federale overheid op de vingers omdat ze buitenlandse spaarboekjes discrimineert tegenover Belgische, door er roerende voorheffing op te innen.

Wie een spaarrekening heeft, weet het allicht: de rente daarop is vrijgesteld van roerende voorheffing, zolang die dit jaar onder 980 euro blijft.

In principe geldt die vrijstelling niet alleen voor Belgische rekeningen, maar ook voor rente die Belgen op buitenlandse boekjes opstrijken. Als daar tenminste gelijkaardige criteria gelden als in België. Maar in de praktijk staat de fiscus bijna nooit een vrijstelling toe voor de buitenlandse inkomsten, bij gebrek aan bewijs dat de rekeningen van over de grens aan de voorwaarden voldoen.

Nochtans werd België daar al tweemaal - in 2013 en 2017 - voor veroordeeld door het Europees Hof van Justitie. Het Hof oordeelde dat het verschil in behandeling de vrije dienstverlening van buitenlandse banken voor Belgische klanten belemmert.

Prejudiciële vraag

Het arrest van 2017 kwam er na een prejudiciële vraag van de rechtbank van eerste aanleg van Brugge, waar een echtpaar een zaak was begonnen omdat het de vrijstelling ook wou gebruiken voor vijf rekeningen buiten België.

Gewapend met het EU-arrest kon de rechtbank niet anders dan dezelfde stelling volgen en de fiscus veroordelen. Dat gebeurde bijna een maand geleden. De Brugse rechter oordeelde dat 'de intresten die de eisers opstreken voor hun buitenlandse rekeningen moeten genieten van de vrijstelling'. 

Antwerpen

Vorig jaar viel er in Antwerpen al een gelijkaardige veroordeling voor Nederlandse spaarboekjes. België heeft zich nog niet geschikt naar de veroordelingen, maar in 2014 kwam er wel een wetswijziging na het arrest van een jaar eerder.

Florence Angelici, de woordvoerster van de Federale Overheidsdienst Financiën, zegt in een reactie dat de administratie de mogelijkheid onderzoekt om in beroep te gaan tegen het Brugse vonnis. Ze wijst erop dat de rechter zijn beslissing niet gemotiveerd heeft.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud