Staat verdient 3 miljard aan swaps

Minister van Financiën Didier Reynders - Foto EPA

De Belgische schatkist verdient 2,9 miljard euro over een periode van elf jaar aan het gebruik van renteswaps in het schuldbeheer. Mede dankzij die opbrengst blijft de overheidsschuld zowel dit als volgend jaar lager dan 100 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

De budgettaire meevaller staat vermeld in een nota van het Agentschap van de Schuld. Minister van Financiën Didier Reynders (MR) liet de nota opstellen na een parlementaire vraag van Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V).

Een renteswap is een transactie waarbij twee partijen een betaling van vaste rente uitwisselen tegen een betaling van vlottende rente. De schatkist verrichtte in de lente en de zomer van 2009 twee reeksen swaps met een onderliggende waarde van 15 miljard. Ze ontvangt van de tegenpartij een vaste swaprente en betaalt de veel lagere interbankenrente op drie maanden.

Roulette

De schatkist wilde zich met de swaps indekken tegen het risico van een lange recessie en deflatie (negatieve inflatie), zegt Pierre Wunsch, kabinetschef Financiën van Reynders. ‘In zo’n scenario wordt de reële rente, de rente gecorrigeerd voor inflatie, zeer hoog. Daardoor stijgen de rentelasten.’

Wunsch beklemtoont dat de schatkist geen overdreven risico’s heeft genomen. ‘De schatkist heeft geen Russische roulette gespeeld.’

De swaps leverden onmiddellijk een besparing op. Ze verminderden de rentelasten sindsdien al met 496 miljoen euro. Ze leveren tot september 2011 nog een besparing van zowat 242 miljoen op. De rentelasten verminderen in totaal dus met 738 miljoen

De forse daling van de swaprente in de zomer van 2010 deed de waarde van de swaps sterk toenemen. Daarom besliste de schatkist de swaps te annuleren en de waarde te incasseren. Ze inde in augustus een annulatiepremie van 1,04 miljard euro en in oktober een premie van 1,12 miljard euro.

De totale opbrengst van de swaps bedraagt dus 2,9 miljard euro. Maar de regering mag dat bedrag niet in één keer als meevaller verrekenen in de begroting. Ze moet de opbrengst spreiden over de periode 2009-2019. De meevaller is wel het grootst dit en volgend jaar.

De schatkist gebruikt al lang swaps om de rentelasten te drukken. Ze verdiende van 2000 tot en met 2009 bijna 2,2 miljard aan het gebruik van rente- en valutaswaps. Bij een valutaswap leent de schatkist geld in dollars, waarna ze die dollars meteen omzet in euro’s. Een dergelijke transactie levert soms goedkoper geld op dan een lening in euro.

Swaps zijn echter geen wondermiddel dat altijd winst oplevert. De schatkist boekte aan het einde van de jaren 80 en het begin van de jaren 90 een wisselkoersverlies van 571 miljoen euro op swaps, omdat het valutarisico niet was ingedekt. De jongste jaren wordt dat risico wel ingedekt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud