Steeds meer vraag om invalide-uitkering

1 op de 15 Belgen heeft een handicap. ©Lieven Van Assche

De Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid kreeg vorig jaar 12 procent meer aanvragen binnen voor een invaliditeitsuitkering. Dat blijkt uit het jaarverslag 2013 van de Directie-generaal Personen met een Handicap. De helft van de meer dan 100.000 aanvragen werd geweigerd.

In 2013 ontving de FOD Sociale Zekerheid 101.297 aanvragen voor een inkomensvervangende en integratietegemoetkoming. Dat zijn er 12 procent meer dan in 2012 en 40 procent meer op vijf jaar tijd. De helft van de 101.297 aanvragen draaide uit op een weigering.

Als oorzaak voor het stijgende aantal uitkeringen wijst de FOD Sociale Zekerheid naar de vergrijzing en een groter bewustzijn bij de bevolking. Meer dan vroeger beseffen mensen dat ze mogelijk recht hebben op een vervangingsinkomen.

Laatste redmiddel

Voorts ziet de FOD ook almaar meer mensen instromen die vroeger een andere uitkering, zoals voor werkloosheid of een leefloon, kregen. Vaak vragen mensen een invaliditeitsuitkering als laatste redmiddel. ‘Omdat ze geen werk hebben, geen werkloosheidsuitkering meer kunnen krijgen of geschrapt zijn van de lijst om een leefloon te krijgen, komen ze bij ons terecht’, zegt directeur-generaal André Gubbels.

Ook een toename van het aantal situaties van bestaansonzekerheid en psychische stoornissen, de aanhoudende instroom van jongeren en een arbeidsmarkt die bijzonder ongunstig is voor personen met een handicap zijn volgens de FOD redenen voor de stijging.

1 op 15 Belgen heeft handicap

In ons land hebben 630.100 mensen een officieel erkende handicap waardoor ze een tegemoetkoming kunnen krijgen. Dat is ongeveer 1 op de 15 Belgen. Vorig jaar werd zo in totaal voor 1,88 miljard euro aan tegemoetkomingen uitbetaald.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud