Advertentie

Stijgende energiefactuur bezorgt politiek klamme handen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir stelt een federale btw-verlaging op energie voor. ©Photo News

De Vlaamse en de federale regering wijzen elkaar met de vinger, maar een oplossing voor de hogere energiefactuur is er nog altijd niet. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) opperde dat de federale regering de btw op energie kan verlagen van 21 naar 6 procent.

Ook al kan de overheid weinig of niets doen aan de stijgende energieprijzen, toch krijgt de politieke wereld het koud zweet van het vooruitzicht op fors hogere energiekosten voor gezinnen en bedrijven. Dat raakt de mensen immers in de portemonnee.

Het verbaasde dan ook dat Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) er in zijn Septemberverklaring met geen woord over repte. Temeer omdat de energiefactuur vooral gebukt gaat onder tal van Vlaamse heffingen en taksen, zoals federaal minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) steevast opmerkt in de discussie over de energiefactuur.

De essentie

  • De stijgende energiefactuur voor bedrijven en burgers bezorgt de politiek almaar meer hoofdbrekens.
  • Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) oppert dat de federale regering een btw-verlaging kan doorvoeren.
  • Ook de winsten van de kerncentrales kunnen volgens de N-VA dienen om de stijging van de energiefactuur te temperen.
  • Maar een oplossing is er nog niet, het blijft voorlopig bij zwartepieten tussen de Vlaamse en de federale regering.

Die bewering wordt dan gecounterd door Vlaams minister van Energie Zuhal Demir (N-VA), die de stijgende facturen toeschrijft aan het federale wanbeleid. Tijdens het debat in het Vlaams Parlement over de Septemberverklaring wees ze er nog eens op dat de Vlaamse componenten op de energiefactuur zijn gedaald, terwijl de federale zijn gestegen.

Megafactuur van Stevaert

Lorin Parys (N-VA) gaf de criticasters van Vooruit lik op stuk, door erop te wijzen dat wijlen Steve Stevaert in 2002 een megafactuur aan groenestroomcertificaten heeft achtergelaten. 'Daardoor moet nu 20 miljard verrekend worden via die factuur', aldus Parys.

Demir deed er nog een schep bovenop, en herinnerde de socialisten eraan dat ze maar in de regering zouden stappen als de btw op energie teruggedraaid zou worden naar 6 procent. 'U vergeet welke hap van de factuur de btw neemt. Misschien kan het federale niveau de btw op energie laten dalen van 21 naar 6 procent', sneerde ze. Het kwam terug als een boemerang, want de N-VA maakte de btw-verlaging op energie ongedaan.

Ook Kamerlid Bert Wollants (N-VA) ging in het offensief en drong erop aan dat de winsten van de kerncentrales, die toenemen met de stijgende elektriciteitsprijzen, worden afgeroomd en rechtstreeks worden gebruikt om de stijging van de energiefactuur te temperen. 'Op die manier kan men onze burgers en bedrijven een kernenergiekorting toekennen.' Ook de uiterst linkse PVDA stelt dat al enige tijd voor.

Het kabinet-Van der Straeten heeft de energieregulator CREG alvast gevraagd na te gaan wat de bijkomende winsten zijn van de uitbaters van de kernreactoren, maar ook van de distributeurs en leveranciers van energie, door de prijsstijgingen. Zo kan worden nagegaan of de overheid daar een deel van kan afromen, vernam De Tijd.

Met de stijgende nucleaire inkomsten kan onze burgers en bedrijven een kernenergiekorting worden toegekend.
Bert Wollants
Kamerlid N-VA

Sociaal tarief

Ook in de regering-De Croo wordt koortsachtig naar oplossingen gezocht. De groenen en socialisten stellen voor het sociaal tarief voor energie nog een jaar te verlengen, maar de vraag is of daar wel geld voor is. Door de crisis kunnen nu al bijna een miljoen mensen rekenen op zo'n sociaal tarief.

Een btw-verlaging, zoals Demir opperde en waar de PVDA al langer op hamert, ligt sowieso niet op de federale regeringstafel, omdat daar al helemaal geen geld voor is. 'Het is ook betwistbaar of dat erg doelgericht is als je mensen wil aanmoedigen spaarzaam te zijn met energie', wordt opgemerkt in de Vivaldi-meerderheid.

Wel heeft MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez al voorgesteld een cliquetsysteem in te voeren, waardoor de accijnzen op energie zouden dalen als de prijzen stijgen. Ook minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) liet al weten dat de prijsschommelingen met de accijnzen kunnen worden opgevangen. Die zijn goed voor 6 procent van de energiefactuur.

Iedereen schuift de hete aardappel door, maar ondertussen verandert er niets. Niets.
Jos D'Haese
Vlaams fractieleider PVDA

Maar voorlopig ligt geen oplossing op tafel. Het blijft bij zwartepieten, merkte PVDA-fractieleider Jos D'Haese op. 'Dinsdag zijn de energieprijzen in een paar uur met 10 procent gestegen. De Vlaamse regering schiet op de federale regering en omgekeerd. Iedereen schuift de hete aardappel door, maar ondertussen verandert er niets. Niets. Niemand heeft iets aan dat vechtfederalisme', haalde hij uit.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud