Straf voor ziekenfonds dat zieken niet aan werk helpt

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block wil de sterke toename van het aantal langdurig zieken tegengaan. ©Photo News

Vanaf dit jaar worden ziekenfondsen financieel beloond of gestraft voor hun inspanningen om langdurig zieken die nog kunnen werken weer aan werk te helpen.

Ziekenfondsen krijgen jaarlijks iets meer dan 1 miljard euro voor het terugbetalen van de ziektekosten en het uitbetalen van de ziekte-uitkeringen. Een klein deel van die vergoeding hangt af van hoe efficiënt ze werken, maar dat variabele deel is beperkt. Een nieuwe hervorming moet daar verandering in brengen. Dit blijkt uit een mededeling van minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) aan de ziekenfondsen die De Tijd kon inkijken.

Dit jaar wordt 25 miljoen euro toegekend, een bedrag dat later nog kan stijgen.

De winnaars zijn de CM en de Onafhankelijke Ziekenfondsen. De Socialistische Mutualiteiten verliezen 12 miljoen euro.

De vergoeding is afhankelijk van het aantal re-integratietrajecten dat ziekenfondsen opstarten, waarbij ze moeten uitzoeken hoe zieken weer aan het werk kunnen gaan. Daarnaast worden het aantal leden dat het werk heeft hervat en het aantal herevaluaties van mensen die ziek zijn mee in rekening genomen. Ziekenfondsen moeten normaal via een herevaluatie nagaan of langdurig zieken wel echt ziek zijn, maar niet elk ziekenfonds zet daar vandaag even hard op in.

De 25 miljoen euro komt uit een hervorming van de financieringsstromen van de ziekenfondsen. Bij de ingewikkelde berekening van hun vergoeding wordt onder meer naar het aantal leden gekeken. Sommige leden wegen zwaarder, waardoor ziekenfondsen er meer geld voor krijgen. Een langdurig zieke telde tot nu als anderhalf lid. Dat is evenwel een verkeerde stimulus, want ziekenfondsen hebben dan een financieel belang bij veel langdurig zieken. Een langdurig zieke telt daarom voortaan als gewoon lid.

Ook op andere punten grijpt De Block in op de financiering van de ziekenfondsen. Nu krijgen ze meer geld voor werkloze leden, maar dat wordt ook afgebouwd. Ziekenfondsen krijgen voortaan meer voor leden die onder de maximumfactuur vallen. Andere vreemde kronkels, zoals een extra toelage voor kloosterzusters, blijven bestaan maar zouden volgend jaar verdwijnen.

Met de hervorming wordt niet meteen geld bespaard, maar ze moet de vergoeding van de ziekenfondsen eerlijker maken. De winnaars zijn het christelijke ziekenfonds CM, dat er dit jaar 6,2 miljoen euro bijkrijgt, en de Onafhankelijke Ziekenfondsen, die 5 miljoen meer krijgen. De Socialistische Mutualiteiten verliezen 12 miljoen.

De hervorming moet de explosieve toename van het aantal langdurig zieken van de voorbije jaren tegengaan. Zo’n 400.000 Belgen zitten al langer dan een jaar ziek thuis. Een deel van hen zou met wat aanpassingen op de werkvloer of in een andere functie weer aan de slag kunnen bij zijn oude werkgever. Anderen kunnen soms nog werken in een ander bedrijf. De ziekenfondsen moeten helpen bij die begeleiding naar werk.

Het kabinet van De Block wilde gisteren niet inhoudelijk reageren op de uitgelekte nota.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud