Stress geen reden voor vervroegd pensioen

©Oomen, Arenda

Stress telt niet mee als een apart criterium om te bepalen of iemand een zwaar beroep uitoefent en dus vroeger met pensioen kan. Zo gaat minister van Pensioenen Bacquelaine in tegen het sociaal overleg.

Tegen 2030 stijgt de wettelijke pensioenleeftijd naar 67 jaar. Wie een zwaar beroep heeft uitgeoefend, zal vroeger kunnen stoppen met werken. Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) is aan het vastleggen wat een zwaar beroep is. Daarvoor baseert hij zich op het akkoord dat voor de publieke sector met de vakbonden werd onderhandeld.

Uit dat sociaal overleg volgde dat om in aanmerking te komen voor een zwaar beroep iemand minstens vijf jaar lang een job moet hebben uitgeoefend die aan een van vier bepaalde criteria voldoet. Het moet gaan om werk dat fysiek zwaar is, dat veiligheidsrisico’s inhoudt, waarbij met moeilijke uurroosters - denk aan nachtwerk - wordt gewerkt of dat een emotioneel zware belasting met zich meebrengt. Op basis van die criteria moeten de sociale partners definiëren welke beroepen of functies zwaar zijn.

Verzwarend criterium

Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). ©BELGA

Bacquelaine heeft de criteria in een wetsontwerp gegoten zodat de sociale partners kunnen beginnen aan die oefening. Hij heeft evenwel een belangrijke wijziging doorgevoerd, vernam De Tijd in regeringskringen. Emotioneel zware belasting - zeg maar stress - vervalt als apart criterium om te bepalen of iemand een zwaar beroep uitoefent.

Bacquelaine zou vrezen dat het criterium ‘stress’ wordt gebruikt om zowat elk beroep als zwaar te bestempelen. Daarom kan het enkel als verzwarend criterium worden ingeroepen. Ter illustratie: een universiteitsprofessor kan stress niet gebruiken om een zwaar beroep te claimen. Een kleuterjuffrouw kan dat wel omdat haar werk al fysiek zwaar is.

Voor de privésector is nog niets geregeld, want het overleg tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties over de zware beroepen is er mislukt.

Het wetsontwerp van Bacquelaine, dat wellicht volgende week op de ministerraad wordt voorgesteld, legt enkel de criteria voor een zwaar beroep vast in de overheidssector. Voor de privésector is nog niets geregeld, want het overleg tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties over de zware beroepen is er mislukt. Bacquelaine gaat in februari of maart een voorstel op tafel leggen dat min of meer een kopie is van de regeling die voor de publieke sector geldt. Ook daar zal stress alleen niet volstaan om een zwaar beroep te claimen.

Vast budget

In een volgende fase moeten de sociale partners met behulp van de criteria definiëren wat een zwaar beroep is. Daarvoor moeten ze werken binnen een vastomlijnd budget. Bij de overheid vervangen de zware beroepen de zogenaamde preferentiële tantièmes, waardoor nu leerkrachten, politieagenten en militairen vroeger met pensioen kunnen. Voor de privésector is het systeem nieuw, want nu kunnen werknemers niet vroeger stoppen omdat hun beroep zwaar is.

Hoe vroeg kan ik stoppen met werken?

De federale regering wil het voor mensen die een zwaar beroep hebben uitgeoefend mogelijk maken vroeger te stoppen met werken. Dat kan ten vroegste op 60 jaar, en enkel voor mensen die zeer lang een zwaar beroep hebben uitgeoefend. Voor de meesten zal het uitoefenen van een zwaar beroep betekenen dat ze enkele maanden tot enkele jaren voor de wettelijke pensioenleeftijd kunnen stoppen zonder pensioen te verliezen.

De sociale partners staan voor de keuze. Als ze veel beroepen of functies als zwaar erkennen, wordt het budget breed uitgesmeerd en zal een grote groep mensen maar een beetje vroeger kunnen stoppen. Wordt een beperkt aantal functies erkend, dan kunnen mensen met zo’n job een pak vroeger stoppen.

In eerste instantie blijft het effect van de hervorming, die op 1 januari 2019 moet ingaan, beperkt. Enkel jaren in een zwaar beroep vanaf 2014 zullen meetellen. Eerdere jaren tellen niet mee. Ambtenaren zoals leerkrachten en agenten die via hun tantièmes al rechten hebben verworven waardoor ze vroeger met pensioen kunnen, behouden die.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect