analyse

Strijd om de Klimaatwet nog niet gestreden

Klimaatactivisten protesteren op het Troonplein in Brussel. ©BELGA

Er is een brede consensus om artikel 7bis van de grondwet opnieuw voor herziening vatbaar te verklaren. Daardoor kan de Klimaatwet in de volgende legislatuur misschien toch in de grondwet verankerd worden.

Deze legislatuur komt er naar alle waarschijnlijkheid geen bijzondere klimaatwet meer, maar de deur is niet gesloten om de volgende legislatuur opnieuw het debat te openen om zo'n wet in de grondwet te verankeren. Er is een brede consensus om artikel 7bis van de grondwet opnieuw voor herziening vatbaar te verklaren.

Maandag stond in de Kamercommissie Volksgezondheid opnieuw de bespreking van de bijzondere Klimaatwet op de agenda. Er werd een amendement van de oppositiepartijen PS, sp.a, Ecolo-Groen en cdH goedgekeurd, waardoor het federale parlement bevoegd wordt om de klimaatdoelstellingen voor het hele land via wet te bepalen. Ook de MR stemde mee.

De Vlaamse partijen N-VA, Open VLD en CD&V waren tegen, waardoor de tekst in de plenaire Kamer zeker zou sneuvelen. Het gaat om een bijzondere wet en die heeft niet alleen een tweederdemeerderheid nodig, maar ook de steun van de helft van de leden in elke taalgroep. Dat was dus onbegonnen werk.

Dezelfde discussie

Meteen zou zich dezelfde discussie voordoen als vorige donderdag. Toen stemde de Kamer de piste weg om artikel 7bis van de grondwet aan te passen, om de bijzondere Klimaatwet in de grondwet te verankeren. Ook toen waren dezelfde Vlaamse partijen tegen, net als Vuye & Wouters en het Vlaams Belang, en werd de vereiste tweederdemeerderheid niet gehaald.

Om opnieuw hetzelfde scenario te voorkomen stelde Jean-Marc Nollet (Ecolo) voor de bespreking in de commissie op te schorten, in afwachting van een ander debat. Dinsdag staat in de bevoegde Kamercommissie de bespreking geagendeerd van de artikelen uit de grondwet die voor herziening vatbaar worden verklaard. Met andere woorden: de artikelen die de volgende legislatuur kunnen worden gewijzigd.

Steun van MR, Open VLD en CD&V

De MR vroeg het engagement van Open VLD en CD&V dat ze zich achter de mogelijkheid om artikel 7bis te herzien scharen.

David Clarinval (MR) had aangegeven dat zijn partij het openstellen van artikel 7bis zou steunen. Nollet wilde het engagement van Open VLD en CD&V dat ook zij zich achter de mogelijkheid om artikel 7bis te herzien zouden scharen. Luk Van Biesen (Open VLD) en Servais Verherstraeten (CD&V) bevestigden dat - het artikel stond al in de lijst die hun partijen hadden klaargestoomd - waardoor de deur opnieuw op een kier staat om een Klimaatwet in de volgende legislatuur grondwettelijk te verankeren.

Van Biesen stelde dat het engagement voor Open VLD niets verandert. 'Dit stond al in onze lijst en is niet gekoppeld aan de Klimaatwet', lichtte de Vlaamse liberaal toe. Eenzelfde geluid klonk bij Verherstraeten. Zijn partij had dat artikel in haar lijst opgenomen om bijvoorbeeld iets in te schrijven rond dierenrechten.

Maar voor Ecolo-Groen en bij uitbreiding de socialistische fracties is het wel een opsteker. Zij kunnen na de verkiezingen het debat weer oppikken, terwijl dat na de stemming van vorige donderdag onmogelijk leek te zijn geworden.

Senaat

Om tot een uiteindelijke lijst met grondwetsartikels te komen die de volgende vijf jaar kunnen worden gewijzigd, is evenwel niet alleen groen licht nodig van de Kamer, maar ook van de Senaat en de regering. Clarinval stelde dat het engagement van zijn partij, waarvan premier Charles Michel de voorzitter is, ook voor de regering geldt. Die heeft zich tot nu toe niet uitgesproken.

'Het overleg met het parlement en in de regering gaat voort', zei de woordvoerder van de premier maandag.

Het amendement van de linkse oppositie was overigens niet het enige dat ter stemming voorlag. De MR, CD&V en Open VLD dienden afzonderlijk nog amendementen in om via een (al dan niet verplicht) samenwerkingsakkoord tot een beter klimaatbeleid te komen, maar die voorstellen werden weggestemd, ook door de N-VA.

'Dit gaat niet over maatregelen, maar over het kunnen stemmen van iets met de naam Klimaatwet', zei Kamerlid Bert Wollants (N-VA).

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud