Strijd tegen fraude met kinderbijslag brengt pak meer geld op

Een alleenstaande ouder kan een sociale toeslag behouden als hij een nieuw gezin vormt, zolang de gezinsinkomsten onder de inkomensgrens blijven. ©ANP

De strijd tegen de fraude met kinderbijslag levert fors meer op sinds een centrale dienst die taak heeft overgenomen van de kinderbijslagfondsen. Het bedrag vervijfvoudigde in vijf jaar tijd tot 2 miljoen euro.

Fraude in de kinderbijslag gebeurt vooral via valse verklaringen over de gezinssamenstelling, de inkomsten of het statuut van de ouders. Zo zijn er regelmatig alleenstaande ouders die niet aangeven dat ze een nieuwe partner hebben om hun toeslag als alleenstaande ouder niet te verliezen.

Terwijl ons land in 2014 348.791 euro haalde uit de bestrijding van zulke fraude, steeg dat bedrag vorig jaar naar 2,2 miljoen euro. Het aantal fraudedossiers verdrievoudigde in dezelfde periode, blijkt uit cijfers van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V).

2,2 miljoen
Fraude
In vijf jaar is het uit de strijd tegen de fraude met kinderbijslag gehaalde bedrag gestegen van 349.000 naar 2 miljoen euro.

Vóór 2014 was het de taak van de kinderbijslagfondsen om controles uit te voeren, maar die deden dat maar beperkt. Volledige cijfers over de inkomsten uit de fraude bestaan dan ook niet voor die periode. Sindsdien staat het Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag in voor de controles. Dat deelt automatisch gegevens met andere instellingen van de sociale zekerheid en met de parketten, waardoor veel meer fraude wordt gedetecteerd.

Inkomsten beperkt

Groeipakket

Vlaanderen neemt sinds dit jaar de uitbetaling van de kinderbijslag over van het federale niveau. De Vlaamse regering doopte de kinderbijslag om tot ‘Groeipakket’ en paste de bijdragen aan. Elk kind dat vanaf dit jaar wordt geboren, krijgt maandelijks 163 euro.

Dat basisbedrag hangt niet langer af van het aantal kinderen in het gezin en hun leeftijd. Daarbovenop is er een sociale toeslag voor minder kapitaalkrachtige gezinnen, een participatietoeslag voor wie zijn kind naar een Nederlandstalige opvang of school stuurt en een zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke zorgnood.

De inkomsten uit fraude blijven wel beperkt. Hoewel de controles federaal gebeuren, is de kinderbijslag sinds de zesde staatshervorming een bevoegdheid van de gemeenschappen. De inkomsten uit de fraudebestrijding worden daarom naar de regio’s doorgestort. In Vlaanderen is de kinderbijslag goed voor 3,8 miljard euro.

Het Vlaams Agentschap voor de Uitbetaling van het Groeipakket, dat sinds dit jaar verantwoordelijk is voor de kinderbijslag in Vlaanderen (zie kader), wijst erop dat het nieuwe systeem minder fraudegevoelig is. ‘Zo wordt een sociale toeslag in het Groeipakket toegekend op basis van de gezinsinkomsten en de gezinsgrootte en niet langer op basis van het professioneel statuut van de ouder. Een alleenstaande ouder kan dus een sociale toeslag behouden als hij een nieuw gezin vormt, zolang de gezinsinkomsten onder de inkomensgrens blijven’, zegt woordvoerster Elke Cornil.

Het nieuwe systeem moet ook voorkomen dat kinderbijslag wordt teruggevorderd omdat gegevens te laat zijn doorgegeven. In 2017 werd om die reden 32 miljoen euro teruggeëist. De cijfers van vorig jaar zijn nog niet beschikbaar. Het nieuwe systeem zet meer in op de automatische toekenning van rechten op basis van data van de verschillende overheidsinstanties. Zo kan de overheid vermijden dat de aanvraag voor kinderbijslag te laat of foutief wordt ingediend.

Volgens Vlaams Parlementslid Peter Van Rompuy (CD&V), die de cijfers opvroeg, zijn die een bewijs dat de federale regering de strijd tegen sociale fraude heeft opgedreven. ‘Dat werpt nu vruchten af en is een goede zaak voor de belastingbetaler.’ Van Rompuy heeft de indruk dat de detectie van fraude in de kinderbijslag op kruissnelheid zit. Hoewel het bedrag vorig jaar tegenover 2017 fors steeg, bleef het aantal dossiers min of meer stabiel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect