'Taks bedrijfswagens dreigt flop te worden'

Een man en zijn bedrijfswagen. ©Netto - Mon Argent

De bedrijfswagentaks dreigt 140 miljoen euro minder op te leveren dan de federale regering heeft begroot. Dat becijferde het sociaal secretariaat SD Worx.

Een half jaar na de invoering van de nieuwe bedrijfswagentaks lichtte SD Worx de maatregel door op vraag van de Corelio-kranten. De organisatie baseerde haar analyse op een bestand van 37.000 voertuigen.

Ondanks alle commotie van begin dit jaar blijkt dat de helft van de bedienden beter af is met de nieuwe bedrijfswagentaks.

Voor de gemiddelde werknemer is het voordeel van alle aard - waarop het privégebruik van de wagen belast wordt - volgens de studie met 18 procent gestegen. Begin dit jaar was nog sprake van 60 procent. Maar dat cijfer hield geen rekening met het feit dat de restwaarde van de bedrijfswagen elk jaar afneemt, degressiviteit in het jargon. 

200 miljoen

Voor de begroting is dat minder goed nieuws. De regering ging ervan uit dat de nieuwe regeling jaarlijks 200 miljoen euro zou opbrengen, maar nam daarbij de degressiviteit niet in rekening.

Als de regering uitging van een stijging van het voordeel van alle aard met 60 procent, dan betekent de actuele stijging dat slechts een derde van de beoogde inkomsten gehaald wordt. Met andere woorden kijkt de regering dan aan tegen een gat van 140 miljoen euro.

Hoger kader

De stijging van de taks is erg ongelijk verdeeld, zo blijkt. Bij de directie en het hoger kader - die vaak met duurdere auto's rijden - is de stijging gemiddeld 51 procent. Voor de midden- en lagere kaderfuncties werd een stijging van respectievelijk 22 en 7 procent opgetekend.

Voor bedienden is de verhoging van 1 procent nauwelijks voelbaar. Bovendien is meer dan de helft van de bedienden zelfs beter af met de nieuwe regeling.

Het gevolg is dat het voordeel van alle aard nu voor alle functies rond 4 procent van het brutojaarloon schommelt.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud