Tegenvallende inkomsten bedreigen begroting

©REUTERS

De belastinginkomsten stromen dit jaar veel minder snel binnen dan verwacht. Vooral de voorafbetalingen van vennootschappen baren zorgen, blijkt uit cijfers van Financiën.

Na zeven maanden is de groei van die voorafbetalingen slechts 2,8 procent, terwijl de regering bij de begrotingscontrole eind vorige maand uitging van 15,2 procent groei dit jaar. Als die evolutie de rest van het jaar aanhoudt, dreigt een gat van ruim 1,2 miljard euro in de begroting.

Bij de gesprekken over de taxshift voerde de regering-Michel een controle uit van de begroting van dit jaar. Daarbij werden de belastinginkomsten zo’n 700 miljoen euro lager geraamd, omdat uit de cijfers over de eerste vijf maanden bleek dat de fiscale inkomsten onder de verwachting bleven.

Zo werden de voorafbetalingen van vennootschappen - de belastingen die op voorhand betaald worden op basis van de winst die bedrijven verwachten - 314 miljoen euro lager geschat. De groei van de voorafbetalingen werd bijgesteld van 18,4 procent naar 15,2 procent. Maar ook dat lijkt nog te optimistisch, gezien de groei van 2,8 procent na zeven maanden. ‘Dat kan nooit meer goedgemaakt worden. De realiteit is dat de raming onrealistisch is’, zegt een goedgeplaatste bron.

Van paniek is bij Financiën evenwel geen sprake. ‘De stijging van de voorafbetalingen zal vooral in de tweede jaarhelft doorzetten’, verwacht woordvoerder Francis Adyns.

De regering rekent dit jaar op een forse stijging van de voorafbetalingen omdat ze een sterke groei van de winsten van ondernemingen verwacht. Het economisch herstel in de eurozone, de lage olieprijs, de lage rente en lage euro moeten daarbij helpen. Bovendien rekent ze op de weerslag van een reeks geplande fiscale maatregelen, die de voorafbetalingen een duwtje in de rug moeten geven.

Maar vooralsnog is van een stevige groei niet veel te merken. Dat is een bedreiging voor de begroting. Zeker als de regering wil vermijden dat het begrotingstekort dit jaar boven 3 procent uitkomt, de Europese drempel die niet overschreden mag worden. Het is niet uitgesloten dat daardoor in het najaar een nieuwe begrotingscontrole nodig is, met nieuwe besparingen tot gevolg.

Ook voor de begroting van volgend jaar dreigt een probleem. Die gaat uit van de optimistische evolutie van de voorafbetalingen in 2015. De regering verwacht dat de voorafbetalingen nog eens met 8 procent of met bijna 1 miljard euro stijgen in 2016. Maar als het resultaat dit jaar niet gehaald wordt, dreigt ook een gat in de begroting van volgend jaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud