Tekort van 42 miljard in 2020

©ANP

Het Belgische overheidstekort is vorig jaar opgelopen tot 9,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) of 42 miljard euro. Tot die slotsom komt de Nationale Bank.

De finale cijfers zijn iets minder slecht dan bij de vorige raming van de Nationale Bank uit februari. Toen werd nog gerekend op een tekort van 10,1 procent van het bbp en een schuldgraad van 115,1 procent. Ook de schuld valt met 114,1 procent finaal een fractie lager uit.

Het begrotingstekort situeert zich met ruim 32,5 miljard grotendeels bij de federale overheid. De gemeenschappen en gewesten gingen bijna 11 miljard in het rood. De lagere overheden tekenden een overschot op.

De verslechtering van de Belgische staatsfinanciën is uiteraard grotendeels het gevolg van de coronacrisis. De inkrimping van de economische activiteit deed de ontvangsten met 10 miljard teruglopen, terwijl de verschillende overheden samen 16 miljard uitgaven om de brand te blussen. Het gaat dan om steun voor bedrijven en zelfstandigen, de tijdelijke werkloosheid voor werknemers en uitgaven voor medisch materiaal.

2,1 miljard
kostprijs Vergrijzing
Los van de coronacrisis stegen de pensioenuitgaven in 2020 met 2,1 miljard euro.

Dat is echter niet het volledige plaatje. De totale uitgaven stegen in 2020 met 22 miljard euro. Anderhalf miljard is toe te wijzen aan de stijging van de lonen en meer dan 2 procent aan de toename van het aantal gepensioneerden. Sowieso startte België de pandemie al met een begrotingstekort van bijna 10 miljard.

Er was ook wat goed nieuws voor de overheidsfinanciën. De rentelasten blijven dalen, met dank aan de erg gunstige financieringsvoorwaarden, met zelfs negatieve rentes voor overheidsleningen op tien jaar.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud