Terrorismediensten luiden alarmbel over informatielekken

Federaal procureur Johan Delmulle.

De beveiliging van de communicatie tussen onze antiterreurdiensten, is rampzalig. Dat blijkt uit het nieuwe jaarverslag van het federaal parket, dat De Tijd kon inkijken.

Het belang van geheimhouding en vertrouwelijke communicatie is nergens zo belangrijk als in de strijd tegen het terrorisme. Maar de communicatielijnen tussen onze terroristenbestrijders is zorgwekkend. Ook de bewaking van het gebouw waar de terrorismedossiers te vinden zijn, blijkt allesbehalve optimaal. Dat staat te lezen in het jaarverslag van het federaal parket, dat De Tijd kon inkijken.

Het federaal parket is het epicentrum van de terreurbestrijding in België. Het voorbije jaar opende het maar liefst 84 nieuwe strafonderzoeken tegen terroristen. Een twintigtal meer dan de vorige jaren, met nog 65 dossiers in 2010. Ook de instroom van informatie piekt, met 304 berichten over terrorismegevaren die het federaal parket vorig jaar binnenkreeg. Die gegevens kwamen vooral van de staatsveiligheid, het antiterreurorgaan Ocad, de lokale parketten en de federale politie.

Maar de communicatie met de inlichtingendiensten, de politie en het crisiscentrum gebeurt ‘uitsluitend via niet-beveiligde kanalen’, vermeldt het jaarverslag. ‘Niet-geklassificeerde terrorisme-informatie wordt heel vaak verstuurd via fax, internet, zelfs via e-mail, zonder enige versleuteling of beveiliging welke dan ook’, vertelt federaal procureur Johan Delmulle.

‘De geklassificeerde informatie mogen we echter niet onbeveiligd versturen, zegt de wet. We werken daarom met een chauffeur die de dossiers heen en weer rijdt’, zegt Delmulle. ‘Maar dat is niet professioneel en eigenlijk onverantwoord. Je kan ook niet constant chauffeurs over het hele land uitsturen.’

Met als pijnlijk gevolg dat heel wat informatie gewoonweg niet meer wordt verstuurd naar bepaalde diensten. De wekelijkse ‘monitor terrorisme’, om alle diensten op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in de lopende dossiers, wordt niet eens meer verstuurd naar de politie en andere diensten. Delmulle: ‘De politie moet de papieren versie komen ophalen in ons kantoor of de data kopiëren op een memorystick. Dat is natuurlijk allesbehalve efficiënt. We moeten veel korter op de bal spelen. Maar we kunnen dat risico niet lopen.’

‘Met collega-magistraten mailen we wel nog via de server van justitie. We krijgen te horen dat dat wel voldoende beveiligd is, maar is dat wel zo?’, stelt Delmulle. ‘Er wordt nu al jaren gewerkt aan een beveiligd communicatiesysteem ‘BINII’, maar dat is er nog altijd niet.’ Voor dat BINII-systeem moet justitie overigens schooien bij Defensie en het gaat dan ook nog eens om verouderde technologie.

Maar de communicatie is niet het enige beveiligingsprobleem. Ook het gebouw van het federaal parket, naast het Brusselse justitiepaleis, waar dus alle terreurdossiers liggen, is gebrekkig of niet beveiligd. ‘Dat is een groot probleem. s’ Nachts is er geen permanentie voor de bewaking’, bevestigt Delmulle. ‘Als het alarm afgaat, word ik opgebeld en kan ik er hooguit privé-bewakingsagenten op afsturen. Die zullen pas na enkele uren ter plaatse zijn. En we weten natuurlijk niet wie die bewakingsagenten zijn die ‘s nachts in onze burelen zullen rondlopen. Ook dat risico kunnen we niet nemen.’

En er is meer. ‘De mensen die overdag het gebouw bewaken, kregen van federale overheidsdienst Justitie gsm’s die op vele plaatsen in het gebouw geen dekking hebben. Ze, zijn dus van wenig nut bij evacuatie of agressie.’ In zijn jaarverslag vermeldt het federaal parket verschillende incidenten, zoals een brandalarm, waarbij dat pijnlijk duidelijk werd. De aankoop van zes walkie-talkies van 1.615 euro zou soelaas bieden, maar die ‘investering’ laat op zich wachten.

Zelfs het printen van documenten kan niet meer vertrouwelijk gebeuren. Een jaar geleden zijn vier multifunctionele kopieertoestellen geplaatst bij het federaal parket. De magistraten zullen nog alleen via die centrale printers documenten afdrukken, faxen uitwisselen en documenten scannen. Delmulle: ‘Vier gemeenschappelijke toestellen voor 24 magistraten en 60 medewerkers. Dat is totaal niet aangepast aan onze wereld van geheimhouding.’

En dan lezen we in het jaarverslag ook nog dat het federaal parket ontevreden is over de beschikbaarheid van terrorismespeurders. ‘Het moet sneller, discreter, soepeler, kwaliteitsvoller en dus in één woord: efficiënter!’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud