Advertentie
Advertentie

Tijdelijke werkloosheid kost overheid 4 miljard euro

©Kristof Vadino

Om de economische schok van de pandemie op te vangen, vertienvoudigden in 2020 de loonsubsidies van de overheid.

Bedrijven gebruiken in de coronacrisis massaal het systeem van tijdelijke werkloosheid. De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) heeft in 2020 maandelijks aan gemiddeld 514.000 werknemers een tijdelijke werkloosheidsuitkering uitbetaald. Op de piek in april ging het om 1,2 miljoen werknemers. De financiering van die uitkeringen kostte de overheid 4,3 miljard euro.

Een bedrijf kan met de tijdelijke werkloosheid zijn werknemers in dienst houden zonder hen een loon uit te betalen. De werknemers krijgen een uitkering van de overheid. Dat helpt bedrijven een economische dip of technische problemen te overleven zonder dat ze tot ontslagen moeten overgaan.

Gewoonlijk moeten ondernemingen aan strikte voorwaarden voldoen om van het stelsel gebruik te maken, maar tijdens de coronacrisis zijn die soepeler.

Het afgelopen jaar was uitzonderlijk, leert de vergelijking met 2019. Toen kregen maandelijks gemiddeld net geen 100.000 werknemers een tijdelijke werkloosheidsuitkering, wat de overheid over het hele jaar 367 miljoen euro kostte. In 2020 steeg het aantal uitkeringsgerechtigden met 420 procent tegenover 2019. Het uitgetrokken budget steeg met meer dan 1.000 procent.

Overheid guller

Dat de kosten veel sneller stegen dan het aantal uitkeringsontvangers is vooral omdat een gemiddelde werknemer in 2020 langer tijdelijk werkloos was. Ook werd de overheid iets guller.

In normale tijden bedraagt de uitkering 65 procent van het recentste loon. In de coronacrisis is dat verhoogd naar 70 procent, tot maximaal een kleine 1.930 euro bruto per maand, aangevuld met een door de overheid betaald supplement van 5,65 euro per dag tijdelijke werkloosheid.

We verwachten dat een deel van de tijdelijk werklozen dit jaar in de gewone werkloosheid belandt.
Hugo Boonaert
directeur-generaal Financiën RVA

De kostprijs van de tijdelijke werkloosheid lag met 4,3 miljard euro in 2020 bijna even hoog als die van de rest van de werkloosheidsuitkeringen, het brugpensioen inbegrepen. De overheid besteedde daar vorig jaar bijna 4,7 miljard euro aan.

‘We kunnen daardoor bijna van een verdubbeling van het werkloosheidsbudget spreken’, zegt Hugo Boonaert, de directeur-generaal van de dienst Financiën van de RVA.

Schokdemper

De tijdelijke werkloosheid werkt als een schokdemper. De RVA zag het aantal werklozen met een uitkering, de tijdelijk werklozen niet meegerekend, dalen van 391.000 naar 378.000 (-3,3%) in 2020. ‘Maar voor 2021 verwachten we dat een deel van de tijdelijk werklozen zijn baan verliest en in de gewone werkloosheid belandt’, zegt Boonaert.

Bedrijven kunnen tot 31 maart op een soepele en goedkope manier een beroep doen op de tijdelijke werkloosheid. Daarna zijn de gewone regels weer van kracht.

Maar de vakbonden en de werkgeversorganisaties hebben minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS) gevraagd de termijn voor de soepele regels te verlengen.

‘Zolang de gezondheidssituatie onzeker is, is de situatie voor bedrijven zeer onvoorspelbaar’, zegt Louis Warlop van het Verbond van Belgische Ondernemingen. Om bedrijven meer zekerheid te geven pleit de werkgeversorganisatie ervoor de soepele regels voor tijdelijke werkloosheid te verlengen tot eind september.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud