Advertentie
netto

Tijdelijke werkloosheid opnieuw soepeler

©Photo News

Nieuwe steunmaatregelen moeten bedrijven door lockdown helpen

Door de lockdownmaatregelen die de overheid heeft aangekondigd, komen weer heel wat bedrijven in de problemen. Om ze te helpen buigen de federale topministers zich vandaag in het kernkabinet over een pakket steunmaatregelen. In veel gevallen gaat het over het hernemen of het verlengen van maatregelen die in de eerste golf werden doorgevoerd.

Misschien wel de belangrijkste maatregel voor de bedrijven is het herinvoeren van de soepeler regels voor de tijdelijke werkloosheid. Via dat stelsel kunnen ondernemingen werknemers thuis laten blijven. In plaats van loon krijgen ze een werkloosheidsuitkering van de overheid. Dat moet vermijden dat snel tot een ontslag wordt overgegaan.

Om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid moeten bedrijven aan een reeks voorwaarden voldoen. Om de aanvragen soepeler te laten verlopen overweegt de overheid om die tot 31 maart te laten vallen. Het supplement van een dikke 5 euro per dag dat bedrijven normaal boven op de uitkering moeten betalen, zou ook worden overgenomen door de staat.

Meer dan in de eerste golf, toen de soepele tijdelijke werkloosheid ook van kracht was, wordt uitgezocht in welke mate tijdelijk werklozen kunnen worden begeleid naar ander werk. Dat staat in de beleidsnota van minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). Van een aantal tijdelijk werklozen is het duidelijk dat ze niet zullen terugkeren naar hun oude baan.

Voor cafés en restaurants ligt een geplafonneerde compensatie voor de te betalen socialezekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal van 2020 op tafel.

Om bedrijven te helpen in sectoren die de deuren moesten sluiten, zoals de cafés en de restaurants en veel winkels, ligt een geplafonneerde compensatie voor de te betalen socialezekerheidsbijdragen voor het derde kwartaal van 2020 op tafel. Ook leveranciers aan zulke ondernemingen kunnen die vrijstelling krijgen, als ze een groot deel van hun omzet in rook zien opgaan.

Ook een verlenging of zelfs uitbreiding van een aantal nog bestaande crisismaatregelen is een optie. Bijvoorbeeld het crisisoverbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun zaak moesten sluiten en de kmo-waarborg, die kmo’s een soepele toegang tot kredieten moet verzekeren.

Behalve maatregelen voor de bedrijven en de zelfstandigen plant de regering-De Croo ook een steunpakket voor werknemers en de meest kwetsbaren. Ze denkt aan een extra beloning voor het zorgpersoneel in de vorm van consumptiecheques en een verlaging van de bedrijfsvoorheffing die tijdelijk werklozen moeten betalen.

Voor de meest kwetsbaren, waarmee vooral mensen met een leefloon en mensen met een beperking worden bedoeld, wordt gedacht aan een premie van 50 euro per maand. Tot slot wordt het verlaagde btw-tarief op mondmaskers en handgels, dat nu op 6 in plaats van 21 procent ligt, behouden.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud