Tijdslijn preformatie

Op 13 juni trokken de Belgen naar de stembus om een nieuw federaal parlement te kiezen. 2,5 maand later lijkt de vorming van een nieuwe federale regering verder af dan ooit. Een overzicht van alle stappen die sinds de stembusslag gedaan zijn.

13 juni

De N-VA en de PS zijn de grote winnaars van de federale verkiezingen. De socialisten zijn de grootste familie van het land zodat PS-voorzitter Elio Di Rupo in beeld komt als premier.

17 juni

Koning Albert wijst N-VA-voorzitter Bart De Wever aan als informateur.

8 juli

De Wever komt tot het besluit dat N-VA, PS, sp.a, CD&V en cdH willen nagaan of ze samen een regering kunnen vormen. Ecolo en Groen! Zijn bereid een staatshervorming te steunen.

De koning stelt Di Rupo aan als preformateur.

29 juli

Di Rupo brengt een tussentijds verslag uit bij koning Albert. Hij vraagt de koning zijn opdracht als preformateur te verlengen. Om de gemoederen wat te doen bedaren last hij ook een ‘semaine familiale’ in voor de onderhandelaars van de zeven partijen.

30 juli

De koning verlengt de opdracht van Di Rupo als preformateur. Op een persconferentie zegt Di Rupo dat het zwaartepunt van België zal verschuiven naar de deelstaten.

9 augustus

Di Rupo hervat de bilaterale contacten met de onderhandelaars van de zeven partijen.

11 augustus

De zeven partijen hervatten het plenaire overleg.

15 augustus

De zeven partijen komen bij elkaar voor wat de onderhandelingen van de laatste kans lijken. Ze gaan om 3 uur ’s nachts uit elkaar zonder breuk maar ook zonder akkoord.

18 augustus

Di Rupo brengt opnieuw tussentijds verslag uit bij de koning. Die verlengt zijn opdracht vanaf zaterdag.

19-20 augustus

Koning Albert II ontvangt de voorzitters van de zeven partijen die mee aan de onderhandelingstafel zitten

21 augustus

Preformateur Di Rupo hervat het plenaire overleg.

22 augustus

Werkgroepen, samengesteld uit technici en politici, wisselen ideeën uit over de aanpassing van de financieringswet. De spanningen tussen de franstaligen en de N-VA lopen op.

23 augustus

De preformatiegesprekken lijken opnieuw in een impasse te zitten.

24 augustus

De voorzitters van de onderhandelende partijen bereiken een principeakkoord over de manier waarop de financieringswet zal worden aangepast. De Franstalige partijen krijgen de toezegging dat de nieuwe wet niet mag leiden tot fiscale concurrentie of tot een verarming van een van de regio’s. De Vlamingen verkregen van de Franstaligen dat ze akkoord gingen met meer fiscale autonomie voor de deelstaten en dus meer marge om eigen inkomsten te genereren. De concrete invulling van de nieuwe financieringswet komt er vermoedelijk pas na de vorming van een nieuwe regering.

25 augustus

Na het principeakkoord over de financieringswet vat preformateur Di Rupo de onderhandelingen aan over twee andere symbooldossiers: de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde en de herfinanciering van het Brussels gewest.

28-29 augustus

Preformateur Di Rupo roept de zeven onderhandelende partijen samen voor ultiem overleg over de splitsing van BHV en de herfinanciering van Brussel. Na tien uur onderhandelen gaan de kopstukken van de verschillende partijen zondagochtend rond half vier zonder akkoord uit elkaar. Het is niet duidelijk hoe het nu voort moet. De preformatie zit volledig vast.

29 augustus

Preformateur Elio Di Rupo trekt naar koning Albert II om verslag uit te brengen over het verloop van de onderhandelingen over de staatshervorming. Di Rupo vraagt de koning hem van zijn preformatieopdracht te ontlasten maar de koning weigert dat en vraagt de PS-voorzitter zijn opdracht voort te zetten.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud