Tobback: 'Iedereen faire kansen geven'

Bruno Tobback in De Vooruit. ©Photo News

De 'double speak' over de hervorming van het onderwijs heeft maar één doel: 'De ouders bewust schrik aanjagen en stemmen ronselen op basis van die angst'. Sp.a-voorzitter Bruno Tobback nam aan de vooravond van de Dag van de Arbeid op 1 mei uitgesproken de verdediging van de onderwijshervorming op zich. De Vlaamse socialisten zullen niet raken aan de index, zei Tobback ook. 'Het is niet aan de werknemers en gepensioneerden om het risico van prijsstijgingen te dragen, maar aan de overheid om die te vermijden.'

Tobback speechte naar goede oude socialistische gewoonte in de Gentse Vooruit. Op minder dan vier weken van 25 mei, stond zijn toespraak helemaal in het teken van de verkiezingen. Hij begon met te zeggen dat er wat de sp.a betreft niet snel een nieuwe staatshervorming komt. Die is namelijk geen antwoord op de noden van de bevolking in dit land, klonk het.

Volgens de sp.a-voorzitter worden niet 'panda' of 'selfie' het woord van het jaar, maar wel 'angst'. "Angst om geen job te vinden of om die kwijt te geraken. Angst om geen betaalbare woning te vinden, geen opvang voor de kleine die eraan komt of geen goede school wanneer dat kind ouder zal zijn. (...) Voor ons gaat politiek niet over het voeden van angst en het vergroten van tegenstellingen, maar over het bieden van antwoorden op die zorgen."

Onderwijs

Tobback noemde geen enkele andere politieke partij bij naam, ook niet toen hij uithaalde naar de twijfels die gezaaid worden over de onderwijshervorming. Hij legde uit hoeveel jongeren die op 12-jarige leeftijd te vroeg hebben moeten kiezen voor een bepaalde richting, uiteindelijk geen diploma halen. "Zij vergroten de groep die we ongekwalificeerde jongeren noemen. En die we een paar jaar later beginnen te verwijten dat ze niet presteren op de arbeidsmarkt."

"Daar iets aan doen, daar gaat de hervorming van het onderwijs over. En dat heeft niets te maken met het afschaffen van het aso en heeft ook niets te maken met het afschaffen van de Latijnse. En wie aan tafel gezeten heeft, die weet dat ook verdomd goed." Tobback maakt zich sterk - "read my lips", citeerde hij N-VA-voorzitter Bart De Wever - dat "we in Vlaanderen onderwijs en opleidingen zullen aanbieden die niet alleen aan de allersterksten maar aan iedereen faire kansen bieden om iets te betekenen in onze samenleving."

Index

Verder herhaalde Tobback dat de sp.a niet zal toestaan dat er geraakt wordt aan de index. "Faire lonen en concurrentievermogen kunnen perfect samengaan als iederéén zijn verantwoordelijkheid neemt." Hij wil investeren in kinderopvang en past voor de afbouw van tijdskrediet, "of van eender welk systeem dat het gezinsleven van werkende koppels leefbaar houdt, met inbegrip van de zondagsrust".

Pensioenen

Het pensioensysteem moet in de toekomst eenvoudiger en rechtvaardiger worden, zei Tobback. "Onze keuze is simpel: we gaan voor een systeem waarin we van iedereen een gelijke en faire inspanning vragen, namelijk gedurende 42 jaar actief zijn." De lasten op arbeid moeten worden verlaagd om jobs te creëren. "Dat betekent eerst en vooral dat we niet onderaan beginnen, maar bovenaan. Niet bij wie 1.000 euro per maand verdient, maar bij wie er 1.000 per dag krijgt."

De komende vijf jaar, besloot hij, wil de sp.a maken dat iedereen op een draaglijke en faire manier bijdraagt aan de investeringen waar we allemaal beter van worden. "Investeringen in die dingen die voor een middenklassegezin het onderscheid maken tussen levenscomfort en permanente onzekerheid. Dáár dienen belastingen voor."

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud