Tobback wil zichzelf opvolgen als sp.a-voorzitter

Bruno Tobback ©Dieter Telemans

De sp.a houdt vandaag een vernieuwingscongres. Zittend voorzitter Bruno Tobback is kandidaat om zichzelf op te volgen. De Antwerpse Inga Verhaert is zijn running mate en dus kandidaat-ondervoorzitster van de Vlaamse socialisten.

Tobback slaat in De Morgen een mea culpa over de verkiezingsnederlaag van vorig jaar. Én stelt zich kandidaat om zichzelf op te volgen als voorzitter van de sp.a. 'Wie mij verwijt dat het mijn job was om de verkiezingen te winnen in 2014, en dat ik dat niet heb waargemaakt, heeft gelijk. Dat is een mea culpa, ja.'

Maar 'ik heb de voorbije 3 jaar wel wat dingen op de sporen gezet. Die hebben ons niet geholpen om de verkiezingen te winnen, maar ik denk dat ze op langere termijn wel kunnen werken'.

De voorzitterverkiezingen vinden plaats in juni. Naast Tobback is John Crombez kandidaat om de partij te leiden. Zijn running mate is Stephanie Van Houtven uit Borgerhout.

Congres

Na het slechte resultaat bij de verkiezingen van vorig jaar presenteert de sp.a vandaag op haar ‘Crescendo’-congres de resultaten van een maandenlange reflectie over de ideologische lijn en de interne werking van de partij. De aanloop naar het congres werd overschaduwd door een nieuwe week van interne strubbelingen.

Kopstuk Yasmine Kherbache bood haar ontslag aan als Antwerpse nummer één, na aanhoudend geruzie in de afdeling. Bruno Tobback, die vanuit Antwerpen verweten wordt de al langer broeiende onvrede in de afdeling te lang op haar beloop te hebben gelaten, wil weinig kwijt over de zaak. Die is in handen van twee lokale bemiddelaars.

De inhoudelijke focus van het congres ligt op de taxshift, de radicalisering en de diversiteit, thema’s waar we al langer rond werken en nu actueel zijn.

Tobback praat liever over de toekomst. ‘Het doel van het congres is de sp.a te doen vervellen van bestuurs- tot oppositiepartij, maar vooral de Vlaamse sociaaldemocratie te vertalen naar de uitdagingen van de 21ste eeuw. De inhoudelijke focus van het congres ligt op de taxshift, de radicalisering en de diversiteit, thema’s waar we al langer rond werken en nu actueel zijn.'

'In breder perspectief zijn we een samenleving aan het worden waarin enkel nog de mensen meetellen die fysiek en mentaal in staat zijn zich 110 procent te smijten. De rest kan enkel aanklampen. Daar moeten wij vanuit de oppositie op blijven hameren. Een sociaaldemocratische samenleving is een compleet ander model dan de loterij die sommige rechtse partijen ervan proberen te maken.’

Verwacht uw partij niet te veel van de zoveelste grootste vernieuwing?

Bruno Tobback: ‘Het klopt dat er al grote vernieuwingsoperaties zijn geweest. Maar die verliepen meestal volgens een start-stop-scenario. Mee door onze rol als regeringspartij lagen ze al snel weer in een kast stof te vergaren. Het wordt de uitdaging deze vernieuwing, die al anderhalf jaar geleden begonnen is met een beginselverklaring, deze keer wel vol te houden en om te zetten in een solide links project. We zijn al jaren bezig met de uitwerking van ideeën rond softe thema’s als duurzaamheid en geluk, naast het klassieke sociaaleconomische centenverhaal over sociale zekerheid en pensioenen. Nu is het een kwestie om al die ideeën eindelijk eens te durven afwerken.’

De sp.a wil ook haar eigen werking vernieuwen en verbreden. Hoe ziet u dat concreet?

Tobback: ‘Dat is dezelfde oefening als bij de inhoudelijke vernieuwing. We waren de regeringspartij die haar leden van bovenaf compromissen moest opleggen. Nu moeten we weer van onderuit leren werken, de antenne zijn die signalen uit de samenleving oppikt. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan een samenwerking met ‘Hart tegen Hard’, het burgerinitiatief dat zich verzet tegen de besparingen. Mijn partij gaf ook stille steun aan de G1000 (een platform dat de democratie wilde vernieuwen, red.). Maar ik geef toe dat we daar als partij historisch niet voor georganiseerd zijn. Die mentaliteitsomslag moeten we dringend maken. Het succes van linkse bewegingen als Syriza in Griekenland en Podemos in Spanje bewijst dat de klassieke sociaaldemocratie moet opletten dat ze de trein van de politieke innovatie niet mist, ook al is de situatie in de die landen veel extremer dan bij ons.’

Hoe kan uw partij nog het verschil maken met de linkse concurrent Groen?

Tobback: ‘Onze verschillen zijn kleiner dan onze gelijkenissen. Het is het grote dilemma voor elke progressief in Vlaanderen. We zijn bij de laatste verkiezingen, die erg gepolariseerd waren tussen links en rechts, allebei met hetzelfde probleem geconfronteerd: er zijn in Vlaanderen veel meer linkse mensen dan linkse kiezers. Daarom is er ook onze uitgestoken hand aan Groen om rond zo veel mogelijk thema’s samen te werken.’

Is de uitdaging niet om even groot te worden als de rechtse marktleider N-VA?

U kunt mij er niet van verdenken verdeeldheid te zaaien in mijn partij.

Tobback: ‘Liefst, maar daarvoor bestaat geen toverformule. Behalve progressieve samenwerking zal het ongetwijfeld helpen dat we af zijn van het pragmatisme van de regeringspartij en ons weer als een helder alternatief kunnen profileren. De sp.a wordt weer een waardenpartij.’

Dreigt het congres niet overschaduwd te worden door de strijd om het leiderschap van de partij?

Tobback: ‘Dat kan ik niet ontkennen, al is het fel overdreven te stellen dat de partij door de persoonlijke ambities van sommigen volledig op haar gat ligt. Anders zou de voorbije maanden nooit door zoveel mensen zo hard en enthousiast zijn gewerkt aan de vernieuwing. Daarnaast wordt ook al stevig oppositie gevoerd door onze parlementsleden. Alleen mogen de voorzittersverkiezingen niet de zoveelste breuk zijn in een noodzakelijk proces. Het is niet de bedoeling dat nadien het blad schoongeveegd wordt en nog maar eens herbegonnen wordt.’

Denkt u dan dat uw tegenkandidaat John Crombez iets anders wil met de partij?

John Crombez (links) ©BELGA

Tobback: ‘Nee, er zijn geen grote ideologische tegenstellingen. Het is veeleer een kwestie van persoonlijke ambities, waar ik niets op tegen heb. Dat is eigen aan elke partij.’

Had uw partij al niet veel verder gestaan als u na de verkiezingen was opgestapt? Zelfs premier Charles Michel pareert uw kritiek door te wijzen op de verdeeldheid in uw eigen partij.

Tobback: ‘Het is veel te gemakkelijk om te denken dat alles opgelost raakt met een nieuwe voorzitter, alsof je een vers blik soep opentrekt. Ik weet dat sommigen in mijn partij daar meteen na de verkiezingen op aanstuurden, maar het heeft bij mijn weten nog nooit mirakels opgeleverd. En ik draai intussen toch twintig jaar mee. U kunt mij er in geen geval van verdenken verdeeldheid te zaaien in de partij. Mijn enige doel na de verkiezingen was de boel zo veel mogelijk bij elkaar te houden. Dat is waar het om gaat.’

John Crombez en zijn running mate Stephanie Van Houtven zijn volop aan het mobiliseren.

Tobback: 'Ik heb heel bewust zo lang gewacht om duidelijkheid te scheppen, omdat het niet tot eenheid leidt om maanden op voorhand campagne te beginnen voeren. Dat kon ik ten eerste niet in mijn functie als voorzitter en het zou ook niet consequent zijn tegenover wat ik de voorbije maanden heb proberen te doen in mijn partij. Of ik dat John Crombez kwalijk neem? Ik zeg nooit iets negatiefs over de mensen in mijn partij.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud